Dagrapport 2003 från Dammåns fiskecamp
I dagrapporten hittar du fiskeligan, väderlek, temperatur i vatten och luft, fiskuppgång, 
diagram och totalstatistik för fisktrappan alla år samt största fisk i Dammån
Här nedan finns resp. flikar, klicka på dessa, hämtning av sidorna kan ta lite tid
beroende på vilken uppkoppling du har.
Våran ambition är att vi skall uppdatera denna dagrapport varje dag vid 12.00 tiden
2001 Copyright © Dammåns fiskecamp Conny Elf
OBS LÄMNA IN OCH RAPPORTERA DIN FÅNGST TILL OSS. Vi vill ta prover (huvud och fiskfjäll)
på din fångade öring för att skicka dessa vidare till fiskeriverket för forskning av Dammåöringen
Med vänlig hälsning
Dammåns fiskecamp 0643 31056
Conny Elf