Dagrapport 2011 från Dammåns fisktrappa
I dagrapporten finner du fiskupgång, väder, vattentemp, vattenföring som rapporteras från fisktrappan.
Du hittar även rapporter på största fångade öring och harr och statistik från 1950.
Våran ambition är att vi skall uppdatera så snart vi fått rapporten från fisktrappan
2001 Copyright ©  Conny Elf
Med vänlig hälsning
Conny Elf 070-666 6774