Dagrapport från Dammåns fisktrappa 2017                
  Mätperiod juni-sept. Rapporten är gjord  av Conny Elf Rapporten och material får ej användas utan tillstånd  
    2017   Antal Honor Hannar Störst
 
  1266
  Antal uppvandringar 948 675 273 Hane    
  Medel vikt   1,76 1,46 2,06 6,8 kg    
  Medel längd   53,01 51,66 56,34 24-aug   Uppvandringar/mån   Uppvandringar 2016 1,76
  Medel luft temp   14,03 Grader       17 121 jun-17   2015 1,75
  Medel vatten temp 12,02 Grader       16 104 jun-16 17 948 2014 1,66
  Medel vattenstånd 18,48 Centimeter över skibordet 17 390 jul-17   16 1174 2013 1,51
  Medel nederbörd 1,7 314,0  mm totalt under perioden 16 458 jul-16   15 902 2012 1,48
            17 374 aug-17   14 1205
    2016   Antal Honor Hannar Störst 16 518 aug-16   13 980
  Antal uppvandringar 1174 810 364 Hane 17 62 sep-17  
  Medel vikt   1,74 1,53 1,98 6,6 kg 16 94 sep-16
  Medel längd   53,26 52,22 55,58 24-jul
  Medel luft temp   14,78 Grader     947
  Medel vatten temp 13,29 Grader        
  Medel vattenstånd 10,31 Centimeter över skibordet        
  Medel nederbörd 1 181  mm totalt under perioden
   
  Vattenstånd 0>10 cm mycket lågt. 11>20 cm lågt. 21>35 cm normalt (bra förhållande). 36>51 cm högt svår fiskat. 51> cm mycket högt (omöjligt o farligt fiske)
  För liten Under 0,7 kg bör ej registreras   Besök
  Störst Årets största registrerade fisk   HONA     HANE     totalt
  Datum Tid L.temp V.temp V.stånd Väderlek Ned.börd ANTAL LÄNGD VIKT   ANTAL LÄNGD VIKT Not 3278
1 10-jun 08:00 15 10,4 40 mulet 2 1 54 1,6         12
                1 65 2,6            
                1 55 1,4          
1 10-jun 16:00 15 10,9 40 mulet 0                 22
1 11-jun 08:00 18 10,2 40 sol 0       1 56 1,7 14
1 11-jun 16:00 19 12,4 38 mulet 0 1 57 2,2           15
                1 62 2,7          
                1 56 2            
1 12-jun 08:00 14 11,1 38 mulet 1 1 65 3         8
                1 55 1,8            
1 12-jun 16:00 14 12,1 38 mulet 2 1 74 4,7         8
                1 54 1,6            
                1 52 1,5          
                1 68 3,6            
                      1 53 1,7  
1 13-jun 08:00 14 10,6 48 mulet 9 1 49 1,1           7
              1 58 1,9          
                1 46 1            
                      1 66 2,9  
1 13-jun 16:00 19 12,5 48 sol 1 1 44 0,9           7 Besökare
              1 78 5,2           17 3278
                        1 56 1,9     16 3336
1 14-jun 08:00 13 10,7 42 mulet 0 1 69 3,6         9 15 2538
                1 48 1,1             14 2576
              1 65 3,3           13 2304
                1 51 1,4            
                1 47 1          
1 14-jun 16:00 17 12,9 42 sol 0                 4
1 15-jun 08.00 16 10,8 40 sol 0 1 75 4,6         12
                1 70 3,6            
              1 52 1,4          
                        1 49 1,4    
                      1 52 1,4  
1 15-jun 16.00 20 13,3 40 sol 0 1 50 1,3           27
                1 74 4,3          
                1 69 3,7            
                      1 54 1,7  
1 16-jun 08.00 16 12,1 38 sol 0 1 49 1,2           9
                    1 50 1,3  
                        1 53 1,6    
1 16-jun 16:00 17 13,8 38 mulet 22 1 61 2,4         9
                1 51 1,5            
                1 66 3,3          
                1 48 1,1            
                1 41 0,8          
                        1 65 3,1    
                      1 53 1,5  
1 17-jun 08:00 11 12,6 36 mulet 3 1 49 1,4           10
              1 60 2,1          
                1 47 1            
                      1 43 0,9  
1 17-jun 16:00 14 13,3 30 mulet 0         1 50 1,2   59
                      1 53 1,5  
                        1 47 1    
                      1 49 1,2  
                1 69 3,4            
                1 46 1,1          
1 18-jun 08:00 14 12,7 32 mulet 2 1 46 0,8           7
                1 48 1          
                        1 52 1,3    
1 18-jun 16:00 17 13,3 32 sol 0 1 51 1,4         20
                1 68 3,6            
                1 50 1,2          
                        1 55 1,7    
                      1 58 2,1  
1 19-jun 08:00 12 12,2 32 mulet 0 1 48 1,2           9
                      1 56 2  
                        1 49 1,3    
1 19-jun 16:00 15 12,6 30 mulet 0 1 46 0,8         12
                1 41 0,7            
1 20-jun 08:00 12 11,4 30 mulet 4       1 44 0,9 13
1 20-jun 16:00 12 12,1 30 mulet 1                 12
1 21-jun 08:00 9 9,6 28 mulet 2             3
1 21-jun 16:00 12 10,3 27 sol 0                 6
1 22-jun 08:00 11 9,6 25 mulet 0             11
1 22-jun 16:00 15 10,6 24 sol 0                 17
1 23-jun 08:00 12 10,5 22 mulet 0       1 48 1,1 11
1 23-jun 16:00 20 10,8 21 mulet 0 1 44 0,9           12
                    1 43 0,8  
1 24-jun 08:00 12 12,1 20 mulet 7 1 49 1,1           7
                    1 75 4,8  
1 24-jun 16:00 14 12,3 20 mulet 0 1 50 1,1           65
              1 44 0,9          
                1 57 1,8            
                1 48 1,2          
                1 51 1,3            
                1 51 1,3          
                        1 66 3,2    
                      1 50 1,3  
1 25-jun 08:00 9 10,8 20 mulet 0 1 51 1,3           15
                      1 59 2  
1 25-jun 16:00 12 9,9 20 mulet 0                 30
1 26-jun 08:00 10 10,3 16 mulet 3             5
1 26-jun 16:00 12 10,6 17 mulet 4 1 53 1,4           15
                      1 47 1  
1 27-jun 08:00 9 9,4 22 mulet 0 1 47 1           7
                    1 56 2  
1 27-jun 16:00 12 10,3 22 sol 0 1 46 1           25
                1 51 1,3          
                1 56 2,1            
1 28-jun 08:00 10 9,7 22 mulet 0             10
1 28-jun 16:00 16 10,7 22 sol 0         1 56 1,8   26
1 29-jun 08:00 14 11,4 22 sol 0 1 50 1,3         6
                1 54 1,5            
                1 51 1,2          
                1 46 0,9            
                1 52 1,4          
                1 51 1,3            
                1 54 1,8          
                1 55 1,8            
                1 46 1,1          
                1 48 1,1            
                1 53 1,4          
                        1 54 1,7    
                      1 44 0,9  
                        1 54 1,5    
1 29-jun 16:00 23 12,9 22 sol 0 1 40 0,7         28
                1 41 0,7            
                      1 65 2,6  
1 30-jun 08:00 14 12,6 22 sol 0 1 44 0,9           14
                1 61 2,2          
                1 41 0,8            
                1 52 1,4          
                1 56 1,8            
                1 45 1          
                1 56 1,8            
                      1 53 1,4  
                        1 61 2,6    
1 30-jun 16:00 22 13,8 22 sol 0 1 45 1         21
                1 49 1,2            
                      1 74 4,9  
1 01-jul 08:00 18 13,6 19 sol 0 1 51 1,2           13
              1 46 0,9          
                1 43 0,9            
1 01-jul 16:00 25 14,6 17 sol 0 1 38 0,7         62
1 02-jul 08:00 15 15,4 15 mulet 0 1 45 0,9           17
                1 48 1,1          
                        1 55 1,7    
                      1 51 1,1  
                        1 73 3,7    
                      1 44 0,9  
                        1 74 4,2    
1 02-jul 16:00 12 13,8 15 Regn 3 1 48 1,1         26
                1 41 0,7            
              1 44 0,7          
                1 42 0,7            
1 03-jul 08:00 10 13,3 16 mulet 11 1 46 0,9         4
1 03-jul 16:00 14 12,9 16 mulet 0 1 42 0,8           14
                1 72 3,6          
                1 54 1,6            
                1 66 2,9          
                1 63 2,5            
                1 59 2,4          
                1 54 1,5            
                1 61 2,5          
                1 52 1,4            
                1 49 1,3          
                1 59 2,1            
                      1 47 1,0  
                        1 67 2,9    
                    1 60 2,3  
                        1 45 1,2    
1 04-jul 08:00 10 11,6 14 sol 0 1 48 1,1         6
                1 45 0,8            
1 04-jul 16:00 13 11,4 12 mulet 0             22
1 05-jul 08:00 9 11,6 12 mulet 0                 15
1 05-jul 16:00 14 11,2 12 sol 0             28
1 06-jul 08:00 11 11,9 9 sol 0                 1
1 06-jul 16:00 15 10,8 8 mulet 0             26
1 07-jul 08:00 16 12,5 8 sol 0                 24
1 07-jul 16:00 21 13,6 10 sol 0 1 61 2,1         35
                1 51 1,2            
                      1 52 1,4  
                        1 69 3,6    
                      1 69 3,6  
1 08-jul 08:00 16 14 9 sol 0 1 43 0,7           11
                1 53 1,3          
                1 64 3,1            
                    1 46 0,9  
                        1 49 1,1    
                      1 64 2,5  
1 08-jul 16:00 15 13,4 10 regn 3 1 55 1,5           10
                1 54 1,5          
                        1 72 3,3    
1 09-jul 08:00 12 13,5 10 mulet 5 1 60 2,2         5
                1 53 1,4            
                1 67 3,1          
                        1 66 3,1    
                      1 44 0,7  
1 09-jul 16:00 17 13,4 10 mulet 3 1 54 1,4           35
                1 56 1,6          
                1 47 1            
                1 54 1,6          
                        1 54 1,5    
1 10-jul 08:00 14 13,4 10 mulet 1 1 45 0,7         12
1               1 45 0,8            
1 10-jul 16:00 19 14,3 9 mulet 0 1 67 3,1         45
                1 51 1,2            
                1 50 1,3          
                1 58 1,9            
                1 68 3,1          
                        1 62 2,3    
                      1 72 3,6  
                        1 68 3,4    
1 11-jul 08:00 13 14,5 9 regn 5 1 45 0,7         8
                1 45 0,7            
                1 56 1,6          
1 11-jul 16:00 15 13,7 10 mulet 3 1 62 2,5           38
                1 69 3,3          
                1 58 1,7            
                1 68 3,2          
                1 58 2,1            
              1 51 1,2          
                1 47 1            
                      1 47 1,1  
1 12-jul 08:00 11 13,6 17 regn 15 1 75 4           1
                1 51 1,3          
                1 49 1,1            
                1 63 2,7          
                1 70 3,5            
                1 50 1,3          
                1 49 1,1            
                1 43 0,8          
                        1 70 3,6    
                      1 76 4,3  
                        1 80 5,4    
                      1 66 3  
                        1 58 1,7    
                      1 74 3,9  
                        1 69 3,5    
                1 53 1,5          
                1 51 1,6            
                1 62 2,3          
                1 51 1,3            
                1 49 1          
                1 53 1,5            
              1 55 1,4          
                1 50 1,2            
                1 49 1,0          
                1 49 1,2            
                1 58 1,8          
1 12-jul 16:00 12 12,9 32 mulet 15 1 47 1           63
                1 46 0,9          
                1 48 1            
                1 56 1,6          
                1 54 1,3            
                1 50 1,2          
                1 60 2            
                1 48 1          
                1 48 1,1            
                1 63 2,7          
                1 50 1,2            
                1 41 0,7          
                1 60 2            
              1 50 1,2          
                1 51 1,4            
                1 54 1,7          
                        1 55 1,7    
                      1 58 2  
                        1 61 2,2    
                    1 82 5,6  
                        1 60 1,9    
                      1 56 1,7  
                        1 55 1,7    
1 13-jul 08:00 9 10,3 36 mulet 0       1 53 1,3 27
1 13-jul 16:00 13 11,1 34 mulet 0 1 52 1,4           58
                1 51 1,3          
                1 52 1,6            
                      1 69 3,3  
                        1 62 2,3    
                      1 71 3,2  
                        1 46 0,9    
                    1 57 1,6  
1 14-jul 08:00 11 9,9 37 mulet 0 1 46 0,9           6
                1 51 1,3          
                1 51 1,3            
                      1 50 1,1  
1 14-jul 16:00 13 10,8 38 sol 0 1 51 1,3           26
              1 49 1,2          
                1 54 1,4            
1 15-jul 08:00 14 9,4 36 sol 0             15
1 15-jul 16:00 19 11,9 36 sol 0 1 51 1,2           59
                1 51 1,3          
                1 55 1,6            
                      1 59 2  
1 16-jul 08:00 12 10,9 33 mulet 0 1 54 1,6           4
                1 44 0,9          
                1 51 1,2            
                    1 51 1,1  
1 16-jul 16:00 13 11,1 32 regn 3 1 50 1,1           41
                1 49 1,1          
                1 47 1,0            
                1 51 1,4          
                1 47 1,1            
                1 55 1,5          
                        1 72 3,3    
                      1 68 3,2  
                        1 57 1,9    
                      1 47 0,9  
1 17-jul 08:00 12 10,8 40 sol 15 1 53 1,4           11
                1 59 2          
                1 49 1,1            
                1 68 3          
                1 46 1            
                1 44 0,9          
1 17-jul 16:00 13 12,1 40 mulet 3 1 45 0,9           55
              1 46 1          
                1 55 1,7            
                1 52 1,3          
                1 52 1,4            
                1 50 1,3          
                1 53 1,4            
                1 49 1,2          
                1 58 1,9            
                1 66 3          
                        1 71 4    
                      1 68 3,1  
                        1 67 3,2    
                    1 62 2,7  
                        1 71 4,1    
                1 50 1,2          
                1 56 1,8            
                1 49 1,1          
                1 54 1,5            
1 18-jul 08:00 11 10 38 mulet 0 1 67 2,9         6
                1 46 1            
              1 46 1          
                1 52 1,2            
                1 45 1,0          
1 18-jul 16:00 14 11,6 36 mulet 2 1 58 2,1           48
                1 48 1,1          
                1 49 1,1            
                1 52 1,5          
                1 51 1,2            
                      1 79 4,5  
1 19-jul 08:00 11 10,1 35 mulet 1 1 55 1,6           12
                      1 50 1,2  
1 19-jul 16:00 14 10,8 36 mulet 0 1 45 0,9           73
              1 52 1,4          
                1 47 1            
              1 52 1,4          
1 20-jul 08:00 12 10,5 32 mulet 0 1 52 1,6           4
              1 53 1,6          
                1 46 1            
              1 58 2          
                        1 71 3,8    
1 20-jul 16:00 18 12,2 30 sol 0 1 43 0,8         50
                1 63 2,4            
                1 51 1,3          
                1 52 1,3            
                1 49 1,2          
                1 53 1,4            
                1 50 1,3          
                1 46 1,1            
                1 51 1,2          
                1 48 1,1            
                      1 44 0,8  
1 21-jul 08:00 13 11,5 30 mulet 0 1 47 1           7
                1 62 2,4          
                1 61 2,3            
                1 50 1,1          
                1 46 1,0            
                1 65 2,7          
                1 63 2,7            
                1 58 2,1          
                1 50 1,3            
                1 52 1,3          
                1 54 1,5            
                      1 52 1,4  
                        1 56 1,6    
                      1 57 1,9  
1 21-jul 16:00 21 13,7 30 sol 0 1 47 1           49
                1 54 1,5          
                1 44 0,9            
              1 47 1          
                1 53 1,5            
                1 55 1,6          
                1 55 1,9            
                1 53 1,5          
                1 47 1,1            
                1 46 1          
                1 42 0,8            
                1 48 1,1          
                1 47 1            
                      1 69 3,4  
                        1 65 2,7    
                1 48 1          
                1 44 0,8            
                1 44 0,9          
1 22-jul 08:00 14 13,7 27 mulet 0 1 46 0,8           11
                1 47 1,1          
                1 46 1,0            
                1 57 2,0          
                1 53 1,4            
                1 49 1,2          
                1 44 0,7            
                1 52 1,4          
                1 56 1,7            
                1 41 0,7          
                        1 67 3,5    
                      1 68 3  
                        1 61 2,5    
                      1 77 4,8  
                        1 47 1,1    
                    1 60 2,2  
                1 57 1,7            
                1 53 1,4          
1 22-jul 16:00 20 14,4 27 mulet 0 1 52 1,4           51
                1 46 1          
                1 47 1,1            
                1 43 0,7          
                1 45 0,8            
1 23-jul 08:00 16 13,2 25 sol 0 1 62 2,4         23
                1 44 0,9            
                1 63 2,3          
                1 54 1,7            
                1 65 2,8          
                1 54 1,5            
                1 49 1,2          
                        1 47 1    
                      1 78 4,8  
                        1 45 0,8    
1 23-jul 16:00 19 14,4 25 mulet 0 1 44 0,8         43
1               1 46 0,8            
                1 55 1,5          
                1 57 1,8            
1 24-jul 08:00 13 13,1 20 mulet 0 1 47 1,5         10
                1 57 2            
                1 48 1,1          
1 24-jul 16:00 21 14,1 20 sol 0 1 43 0,7           55
                1 47 1          
                1 57 1,9            
                1 48 1,1          
                1 54 1,4            
1 25-jul 08:00 14 14,2 20 mulet 3 1 63 2,4         6
                1 62 2,4            
                1 55 1,8          
                1 61 2,5            
                1 59 1,9          
                1 48 1,1            
              1 45 0,9          
                1 51 1,3            
                      1 45 1  
1 25-jul 16:00 14 15,4 20 mulet 0 1 66 2,5           19
                1 43 0,8          
                1 47 1            
                1 52 1,4          
                1 61 2,5            
                1 46 0,9          
                1 42 0,7            
                      1 72 4  
                        1 44 0,8    
                1 42 0,7          
1 26-jul 08:00 16 14,8 18 sol 0 1 46 1           7
                1 70 4          
                1 45 1            
                1 45 0,9          
                1 44 0,9            
                1 41 0,7          
                        1 75 4,8    
                      1 67 3,2  
1 26-jul 16:00 22 14,9 17 mulet 0 1 50 1,3           67
              1 51 1,3          
                1 58 1,9            
                1 46 1          
                1 50 1,2            
                      1 77 4  
1 27-jul 08:00 15 15,3 16 mulet 0 1 54 1,4           17
                1 55 1,5          
                1 44 0,9            
                1 47 1          
                        1 74 4,2    
                    1 47 1  
                        1 69 3,2    
1 27-jul 16:00 19 14,6 15 mulet 0 1 53 1,3         68
                1 46 1            
                1 52 1,4          
                1 51 1,3            
              1 47 1,0          
                1 57 1,7            
                    1 51 1,3  
1 28-jul 08:00 15 14,3 13 mulet 0 1 58 1,7           4
              1 63 2,4          
                1 57 1,9            
                1 48 1,1          
                1 49 1,1            
1 28-jul 16:00 19 14,6 12 mulet 0 1 63 2,8         38
1               1 47 1            
                      1 42 0,7  
                        1 48 1,1    
1 29-jul 08:00 16 14,9 12 sol 6 1 48 1         8
                1 46 1            
                1 52 1,2          
                1 42 0,7            
                1 45 0,9          
                1 53 1,6            
                1 73 4,3          
                1 45 1            
                1 51 1,2          
                1 59 1,9            
                1 50 1,1          
1 29-jul 16:00 22 15,3 13 mulet 0 1 55 1,6           46
                1 48 1          
                1 49 1,2            
                1 54 1,9          
                1 71 4,1            
                1 49 1,2          
                        1 74 4,1    
                    1 49 1,1  
                1 46 1            
                1 44 0,8          
                1 53 1,3            
                1 49 1,1          
1 30-jul 08:00 15 15,1 12 sol 0                 9
1 30-jul 16:00 23 15,2 10 sol 0             41
1 31-jul 08:00 14 15,9 10 regn 5 1 43 0,7           10
                1 61 2,7          
                1 59 1,9            
                      1 73 3,8  
1 31-jul 16:00 21 15,1 10 mulet 0 1 43 0,7           35
                1 45 0,7          
                1 53 1,5            
                1 44 0,9          
                1 43 0,9            
              1 53 1,5          
                1 41 0,7            
                    1 71 4,2  
                        1 77 4,6    
                    1 74 4,1  
                        1 63 2,5    
                    1 42 0,7  
1 01-aug 08:00 12 15,3 10 mulet 2                 3
1 01-aug 16:00 18 14,5 10 sol 10 1 48 1,1         55
                1 38 0,7            
                      1 38 0,7  
                        1 47 1    
1 02-aug 08:00 12 14,8 10 mulet 2 1 51 1,1         14
                1 46 0,9            
              1 48 1          
1 02-aug 16:00 17 14,8 10 mulet 5 1 51 1           44
              1 46 0,9          
                1 50 1,2            
              1 49 1,1          
                1 61 2,3            
                1 45 0,8          
                1 49 1,1            
                1 52 1,4          
                1 49 1,3            
                1 51 1,3          
                1 56 1,8            
                1 61 2,1          
                1 52 1,3            
                      1 59 2,1  
1 03-aug 08:00 15 14,4 10 sol 2 1 69 3,2           10
                1 40 0,7          
                1 71 3,6            
1 03-aug 16:00 20 14,9 10 mulet 0 1 60 2,2         47
                1 51 1,3            
                1 49 1,1          
                        1 77 4,9    
                      1 46 1,1  
                        1 73 4,8    
                      1 69 3,9  
                        1 71 4    
                      1 58 1,8  
1 04-aug 08:00 13 15,3 10 mulet 0 1 46 0,9           4
                1 48 0,9        
                1 46 0,8            
1 04-aug 16:00 18 14,3 9 mulet 0 1 47 1       54
                1 45 0,8            
          1 47 0,9        
                1 51 1,3            
                1 42 0,7  
                        1 49 1,3    
1 05-aug 08:00 12 14,1 10 mulet 3 1 54 1,5         8
1 05-aug 16:00 17 14,3 10 sol 0 1 54 1,6           43
          1 47 1        
                1 53 1,4            
            1 61 2,4        
                1 43 0,7            
            1 48 1,2        
                1 52 1,4            
                  1 54 1,5  
                        1 49 1,4    
1 06-aug 08:00 13 13,8 10 sol 0             4
1 06-aug 16:00 20 14,8 10 sol 0 1 49 1,2           35
            1 66 2,9        
                        1 69 3,6    
1 07-aug 08:00 14 15 9 mulet 0 1 48 1       9
                1 61 2,2            
              1 48 1        
                1 44 0,8            
1 07-aug 16:00 17 13,7 10 mulet 10 1 64 2,4       23
                1 48 1,1            
              1 78 4,5        
                1 54 1,6            
              1 54 1,5        
                1 62 2,3            
              1 46 1,2        
                1 54 1,2            
              1 45 0,9        
                1 46 1            
                      1 62 2,1  
                        1 58 2    
                      1 47 1  
                        1 49 1,1    
                      1 54 1,6  
                        1 47 1    
              1 51 1,4        
                1 49 1,1            
              1 47 1,0        
                1 49 1,1            
              1 45 0,9        
                1 50 1,3            
1 08-aug 08:00 13 14,3 11 sol 3 1 49 1,1       3
                        1 71 4    
1 08-aug 16:00 17 14,1 10 sol 3 1 47 1,1       27
                1 45 0,9            
                      1 69 3,6  
                        1 66 2,9    
                      1 55 1,7  
1 09-aug 08:00 10 14,1 9 sol 0 1 58 1,9           3
1 09-aug 16:00 14 13,2 9 mulet 0 1 51 1,3         27
                1 45 0,9            
1 10-aug 08:00 13 13,3 9 mulet 0 1 51 1,3         3
                1 44 0,8            
              1 54 1,6          
                1 69 3,5            
              1 53 1,5          
                1 59 2            
              1 52 1,4          
                1 46 1            
              1 49 1,4          
                1 49 1,1            
              1 53 1,4          
                        1 68 3,7    
                      1 69 3,4  
                        1 54 1,5    
                      1 45 0,9  
                        1 51 1,5    
                      1 41 0,7  
                        1 48 1    
              1 52 1,4          
                1 54 1,6            
1 10-aug 16:00 18 14,4 9 mulet 0 1 47 1,1         20
                1 48 1,1            
            1 44 0,9          
              1 47 1            
            1 48 1,1          
              1 41 0,8            
            1 40 0,8          
              1 42 0,7            
            1 51 1,6          
                      1 61 2,5    
                    1 49 1,2  
                      1 37 0,7    
                    1 65 2,6  
                      1 65 2,8    
                    1 43 0,8  
                      1 48 1,3    
            1 50 1,3          
              1 50 1,2            
1 11-aug 08:;00 13 14 10 mulet 0 1 52 1,4           4
              1 46 0,9            
              1 57 1,8        [1]  
              1 47 1            
1 11-aug 16:00 23 14,9 9 mulet 0 1 48 1,1           42
              1 47 1            
              1 59 2,2          
              1 42 0,8            
              1 48 1,1          
              1 48 1,2            
              1 51 1,4          
              1 48 1,1            
              1 44 0,9          
              1 43 0,7            
              1 50 1,3          
                      1 53 1,6    
                      1 68 3  
1 12-aug 08:00 17 15,3 8 sol 0 1 71 4           14
              1 49 1,2          
              1 56 1,6            
                      1 56 1,6  
                      1 79 5,3    
1 12-aug 16:00 15 15,4 8 mulet 0 1 44 0,9           50
              1 66 2,9            
              1 66 3          
              1 63 2,3            
              1 53 1,6          
              1 47 1            
              1 49 1,3          
              1 42 0,7            
              1 52 1,3          
              1 57 1,9            
                      1 46 1  
                      1 61 2,1    
                      1 72 4,4  
                      1 67 3    
                      1 47 1  
                      1 42 0,8    
                      1 48 1,1  
              1 45 0,9            
              1 46 1          
              1 43 0,7            
1 13-aug 08:00 9 14,6 8 mulet 2 1 47 1           12
              1 46 0,9            
              1 40 0,7          
              1 51 1,4            
              1 61 2,1          
                      1 69 3,6    
                             
              1 52 1,4            
1 13-aug 16:00 16 14,4 8 sol 0 1 60 2,4           27
              1 44 0,9            
              1 72 4,1          
              1 43 0,8            
              1 51 1,2          
              1 51 1,4            
              1 48 1,2          
              1 62 2,2            
              1 49 1,4          
                      1 53 1,5    
                      1 48 1,2  
                      1 74 4,9    
1 14-aug 08:00 11 12,5 7 sol 0 1 48 1,1           5
                      1 45 1    
                      1 50 1,2  
1 14-aug 16:00 16 13,3 7 sol 0 1 51 1,2           36
              1 49 1,2          
                      1 71 3,6    
                      1 57 1,7  
                      1 49 1,2    
1 15-aug 08:00 8 12,1 8 mulet 0 1 52 1,3           3
              1 47 1            
1 15-aug 16:00 19 13,1 8 mulet 0 1 43 0,7           21
              1 47 1            
              1 43 0,7          
              1 52 1,4            
                      1 47 1  
                      1 48 1,1    
1 16-aug 08:00 12 13,2 8 regn 1 1 41 0,7           8
              1 65 3            
              1 61 2,2          
1 16-aug 16:00 15 13,9 9 sol 3 1 57 1,5           19
              1 47 1          
                      1 57 1,7    
1 17-aug 08:00 10 12,8 9 sol 0 1 43 0,7           1
              1 46 0,9            
1 17-aug 16:00 21 13,6 9 mulet 0 1 56 1,7           32
              1 57 1,9            
              1 65 2,6          
              1 45 0,9            
              1 57 1,7          
              1 49 1,3            
              1 51 1,3          
              1 51 1,4            
              1 46 0,9          
              1 45 0,9            
              1 58 2,2          
                      1 70 3,5    
                      1 45 0,9  
                      1 49 1,2    
                    1 47 1  
1 18-aug 08:00 14 14,1 8 sol 0 1 57 2           4
            1 46 0,9          
              1 61 2,1            
            1 50 1,1          
              1 55 1,6            
            1 44 0,8          
              1 49 1,2            
            1 53 1,6          
              1 53 1,5            
                    1 58 2  
                      1 44 0,9    
                    1 44 0,8  
1 18-aug 16:00 15 13,8 10 mulet 3 1 48 1           20
            1 78 5,6            
              1 47 1,1            
            1 41 0,7          
              1 53 1,2            
                1 65 3,1    
1 19-aug 08.00 12 12,9 10 mulet 0 1 46 0,9           4
            1 50 1,1          
                      1 50 1,3    
1 19-aug 16.00 14 12,9 10 regn 16 1 71 4,8         6
              1 47 1            
1 20-aug 08.00 11 10,5 32 mulet 22 1 46 0,9         7
                      1 72 4    
            1 47 1,2          
                      1 56 1,8    
            1 48 1,1          
              1 53 1,4            
                1 64 2,6    
              1 58 1,8            
1 20-aug 16.00 15 11,7 28 mulet 0 1 45 0,8         26
              1 50 1,2            
            1 51 1,3          
              1 53 1,4            
            1 50 1,4          
              1 46 1            
                1 80 5,4    
                      1 46 1    
                1 42 0,7    
                      1 65 2,7    
            1 50 1,1          
              1 50 0,8            
            1 52 1,3          
              1 59 2,2            
            1 75 4,5          
              1 53 1,4            
                1 43 0,8    
                      1 46 1,1    
                1 52 1,4    
                      1 62 2,4    
            1 48 1,1          
                      1 63 2,9    
            1 46 0,9          
              1 54 1,5            
                1 74 4    
                      1 46 1    
            1 48 1,1          
                47 1,1            
            1 45 0,8          
              1 54 1,5            
            1 45 0,9          
                      1 49 1,3    
                1 51 1,3    
                      1 66 2,6    
            1 58 2          
              1 57 1,9            
                1 51 1,3    
                      1 50 1,3    
            1 56 1,6          
                      1 48 1,1    
            1 48 1,2          
              1 47 1            
1 21-aug 08.00 11 11,5 22 mulet 3     1 52 1,3   4
1                       1 46 0,9    
                1 41 0,7    
              1 45 0,8            
            1 42 0,7          
              1 47 1            
                1 71 4,4    
                      1 48 1    
                1 48 1    
                      1 53 1,4    
1 21-aug 16.00 13 11,8 18 mulet 0     1 46 0,9   10
                      1 49 1    
                1 54 1,6    
                      1 46 1    
                1 56 1,8    
              1 49 1,1            
                  1 64 2,8    
              1 48 1,2            
1                   1 42 0,8    
1               1 57 1,9            
            1 48 1,1          
              1 47 1            
            1 53 1,6          
              1 47 1            
            1 44 0,8          
              1 44 0,9            
                  1 40 0,7    
1 22-aug 08.00 9 10,9 12 sol 0                 7
1 22-aug 16.00 13 10,5 12 mulet 0 1 49 1,1         6
                      1 46 0,9    
                  1 41 0,8    
              1 56 1,8            
1 23-aug 08.00 9 10,9 12 mulet 0       1 43 0,8   5
              1 64 3            
            1 59 2,5          
              1 49 1,3            
            1 51 1,3          
              1 57 1,8            
                1 54 1,7    
1 23-aug 16.00 13 10,6 12 mulet 0 1 51 1,4           17
            1 46 1          
                      1 47 1,1    
                1 50 1,5    
              1 51 1,3            
            1 49 1,1          
1 24-aug 16.00 9 10,1 12 sol 3 1 56 2           9
            1 43 0,8          
              1 44 0,9            
                1 85 6,8    
              1 48 1,1            
            1 49 1,4          
              1 46 1            
            1 55 1,7          
              1 50 1,5            
            1 47 1,3          
1 25-aug 08.00 8 10,4 12 sol 0 1 49 1,2           5
            1 54 1,6          
              1 52 1,4            
            1 48 1,1          
                      1 41 0,7    
            1 58 1,9          
                      1 46 1    
                1 66 3,3    
1 25-aug 16.00 13 10,4 12 sol 0         1 46 1,1   16
1 26-aug 16.00 13 9,9 12 sol 0 1 61 2,7         43
1 27-aug 16.00 16 9,6 10 sol 0 1 46 1,1           14
1 28-aug 16.00 18 10,1 10 mulet 0     1 53 1,6   11
              1 46 1,1            
29-aug 08.00 14 12,3 10 mulet 1     1 59 2,2   1
              1 47 1            
                1 44 0,9    
              1 53 1,6            
                1 45 1    
1 29-aug 16.00 13 11,2 10 mulet 4                 6
                         
1 30-aug 16.00 16 11,2 10 mulet 0 1 46 1,1           36
            1 46 1          
              1 43 0,9            
            1 47 1,2          
                      1 43 0,8    
                1 41 0,8    
              1 47 1            
            1 64 2,7          
              1 53 1,5            
1 31-aug 16.00 15 10,5 10 mulet 0     1 51 1,1   7
1 01-sep 16.00 13 10,6 10 mulet 2 1 46 1           4
            1 51 1,4          
              1 48 1,1            
                1 44 0,9    
                      1 43 0,9    
                1 56 1,9    
                      1 66 2,8    
            1 49 1,4          
                      1 49 1,3    
1 02-sep 15.00 17 10,4 10 sol 0     1 47 1,1   5
1 03-sep 16.00 16 10,1 10 mulet 0         1 51 1,2   0
1 04-sep 16.30 14 9,8 10 sol 0     1 44 0,9   2
              1 51 1,5            
                1 41 0,8    
              1 40 0,8            
            1 44 1          
1 05-sep 17.00 12 9,9 8 mulet 0 1 49 1,2           1
                1 47 1    
              1 51 1,3            
1 06-sept 17.00 11 9,9 8 mulet 2             1
1 07-sept 17.00 12 9,2 10 mulet           1 57 1,7   1
            1 47 1          
              1 53 1,5            
            1 70 3,5          
1 08-sep 15.00 9 9,8 10 regn 3 1 48 1,1           1
            1 56 1,8          
              1 58 2,3            
1 09-sep 16.00 10 9,2 10 regn 14 1 51 1,4         1
                      1 52 1,4    
            1 46 1          
              1 58 1,8            
1 10-sept 17.00 13 9,1 38 mulet 18 1 49 1,1         3
              1 50 1,3            
            1 53 1,4          
1 11-sept 16.00 13 9,1 12 mulet 2 1 49 1,1           3
                1 48 1,1    
                      1 39 0,7    
1 12-sep 16.00 13 10,4 12 mulet 3 1 49 1,1         1
              1 48 1,2            
            1 49 1,2          
              1 56 1,6            
            1 58 2          
              1 51 1,3            
1 13-sep 16.00 15 9,8 12 mulet 0 1 47 1         2
                      1 42 0,7    
                1 73 4,4    
              1 41 0,7            
            1 42 0,8          
1 14-sep 16.00 13 9,8 12 mulet 3 1 48 1,2           0
                1 40 0,7    
              1 49 1,2            
1 15-sep 16.00 13 9,8 12 sol 4     1 49 1,2   0
              1 43 0,8            
                1 43 0,8    
  FRI PASSAGE FÖR VANDRING                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
   
   
   
                                 
#   68,333 ### 2164 3327 0 314 ## 34871 988   # 15382 562 0 3278
   

[1]
Conny Elf: