Dagrapport från Dammåns fisktrappa 2018                
  Mätperiod juni-sept. Rapporten är gjord  av Conny Elf Rapporten och material får ej användas utan tillstånd
 
    2018   Antal Honor Hannar Störst     1266
  Antal uppvandringar 65 29 36 Hane    
  Medel vikt   2,41 1,71 3,10 5,6 kg    
  Medel längd   56,45 53,79 58,58 15-jun   Uppvandringar/mån   Uppvandringar 2018 2,41
  Medel luft temp   14,42 Grader       18 65 jun-18   2017 1,76 Besökare
  Medel vatten temp 12,52 Grader       17 121 jun-17 2018 65 2016 1,75 2018 357
  Medel vattenstånd 8,04 Centimeter över skibordet 18 0 jul-18   17 948 2005 1,66 16 3278
  Medel nederbörd 0,5 13,0  mm totalt under perioden 17 390 jul-17   16 1174 2014 1,51 15 3336
            18 0 aug-18   15 902 14 2538
    2017   Antal Honor Hannar Störst 17 374 aug-17   14 1205 13 2576
  Antal uppvandringar 948 675 273 Hane 18 0 sep-18  
  Medel vikt   1,76 1,46 2,06 6,8 kg 17 62 sep-17
  Medel längd   53,01 51,66 56,34 24-aug
  Medel luft temp   14,03 Grader    
  Medel vatten temp 12,02 Grader        
  Medel vattenstånd 18,48 Centimeter över skibordet        
  Medel nederbörd 1,7 314  mm totalt under perioden
   
  Vattenstånd 0>10 cm mycket lågt. 11>20 cm lågt. 21>35 cm normalt (bra förhållande). 36>51 cm högt svår fiskat. 51> cm mycket högt (omöjligt o farligt fiske)
  För liten Under 0,7 kg bör ej registreras   Besök
  Störst Årets största registrerade fisk   HONA     HANE     totalt
  Datum Tid L.temp V.temp V.stånd Väderlek Ned.börd ANTAL LÄNGD VIKT   ANTAL LÄNGD VIKT Not 357
1 10-jun 08:00 20 12 9 sol 0 1 56 1,8         18
                1 47 1,1            
                1 55 1,7          
                1 51 1,4            
                1 71 3,7          
                1 52 1,3            
                1 48 1,1          
                1 59 2,1            
                1 56 2          
                1 47 1,2            
                      1 59 2,3  
                        1 49 1,3    
                      1 54 1,5  
1 10-jun 16.00 24 14 9 sol 0                 30
1 11-jun 08:00 16 13 7 sol 0 1 61 2,7         5
1 11-jun 16:00 17 13 7 sol 0         1 66 2,7   8
                    1 72 3,8  
                1 46 1            
1 12-jun 08:00 8 12 9 sol 0       1 47 0,9 4
1 12-jun 16:00 14 14 9 mulet 0         1 64 2,7   12
                    1 41 0,7  
1 13-jun 08:00 10 12 9 mulet 0 1 70 3,4           4
                    1 62 2,7  
1 13-jun 16:00 15 13 8 sol                   3
1 14-jun 08:00 11 12 7 mulet 0             7
1 14-jun 16:00 16 11,4 7 mulet 0                 7
1 15-jun 08:00 16 11 7 mulet 0       1 49 1,1 10
1 15-jun 16:00 18 12,6 7 sol 0         1 70 33   8
                      1 77 4,6  
                        1 51 1,4    
                    1 78 5,6  
                        1 60 2,6    
                      1 58 2  
                        1 64 2,7    
                      1 56 1,6  
                1 52 1,4            
                1 46 1,1          
                1 42 0,8            
              1 63 2,6          
                1 60 2,2            
1 16-jun 08:00 16 13,6 8 sol 0 1 51 1,3         12
                        1 53 1,4    
                      1 74 3,8  
1 16-jun 16:00 19 13,2 8 sol 0 1 59 2           26
                1 48 1,1          
                1 49 1,1            
                      1 52 1,1  
                        1 48 1,1    
                    1 44 0,9  
1 17-jun 08:00 12 13,4 7 mulet 0 1 42 0,8           12
                      1 48 1,1  
1 17-jun 16:00 13 12,4 7 regn 1                 49
1 18-jun 08:00 13 11,4 9 mulet         1 50 1,3 11
1 18-jun 16:00 18 12,4 10 mulet 5 1 66 3,1           12
                1 61 2,3          
                1 52 1,5            
                1 53 1,5          
                1 52 1,5            
                      1 68 3,5  
                        1 71 4,6    
                      1 66 3,3  
                        1 66 3,4    
                      1 56 1,8  
                        1 52 1,4    
                      1 58 2  
1 19-jun 08:00 10 13,4 8 mulet 3         1 77 4,6   7
1 19-jun 16:00 16 13,8 8 mulet 1       1 48 1 13
1 20-jun 08:00 16 13,2 8 sol 0         1 53 1,2   11
1 20-jun 16:00 15 12 8 mulet 0             28
1 21-jun 08:00 9 11,2 8 mulet 0                 7
1 21-jun 16:00 15 12,4 9 sol 0             35
1 22-jun 08:00 7 11,8 8 regn 3         1 48 1   1
                1 45 0,9          
1 22-jun 16:00 11 11,2 8 muley 0                 17
                             
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                         
                                 
                     
                                 
                     
                                 
                     
                                 
                     
                                 
                       
                                 
                       
                                 
                       
                                 
                       
                                 
                       
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                               
                               
                           [1]  
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                             
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                         
                               
                         
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
   
   
   
                                 
#   12,333 375 325 209 0 13 29 1560 49,7   # 2109 112 0 357
   

[1]
Conny Elf: