Dagrapport från Dammåns fisktrappa 2018                
  Mätperiod juni-sept. Rapporten är gjord  av Conny Elf Rapporten och material får ej användas utan tillstånd
 
    2018   Antal Honor Hannar Störst     1266
  Antal uppvandringar 1236 777 459 Hane     1149
  Medel vikt   1,89 1,66 2,12 7 kg    
  Medel längd   54,21 52,90 56,44 20-aug   Uppvandringar/mån   Uppvandringar 2018 1,89
  Medel luft temp   17,40 Grader       18 109 jun-18   2017 1,76 Besökare
  Medel vatten temp 15,05 Grader       17 121 jun-17 2018 1236 2016 1,75 2018 3161
  Medel vattenstånd 8,99 Centimeter över skibordet     18 658 jul-18   17 948 2005 1,66 16 3278
  Medel nederbörd 1,1 195,0  mm totalt under perioden   17 390 jul-17   16 1174 2014 1,51 15 3336
            18 382 aug-18   15 902 14 2538
    2017   Antal Honor Hannar Störst 17 374 aug-17   14 1205 13 2576
  Antal uppvandringar 948 675 273 Hane 18 101 sep-18  
  Medel vikt   1,76 1,46 2,06 6,8 kg 17 62 sep-17
  Medel längd   53,01 51,66 56,34 24-aug
  Medel luft temp   14,03 Grader    
  Medel vatten temp 12,02 Grader        
  Medel vattenstånd 18,48 Centimeter över skibordet        
  Medel nederbörd 1,7 314  mm totalt under perioden
   
  Vattenstånd 0>10 cm mycket lågt. 11>20 cm lågt. 21>35 cm normalt (bra förhållande). 36>51 cm högt svår fiskat. 51> cm mycket högt (omöjligt o farligt fiske)
  För liten Under 0,7 kg bör ej registreras   Besök
  Störst Årets största registrerade fisk   HONA       HANE     totalt
  Datum Tid L.temp V.temp V.stånd Väderlek Ned.börd ANTAL LÄNGD VIKT   ANTAL LÄNGD VIKT Not 3161
1 10-jun 08:00 20 12 9 sol 0 1 56 1,8         18
                1 47 1,1            
                1 55 1,7          
                1 51 1,4            
                1 71 3,7          
                1 52 1,3            
                1 48 1,1          
                1 59 2,1            
                1 56 2          
                1 47 1,2            
                      1 59 2,3  
                        1 49 1,3    
                      1 54 1,5  
1 10-jun 16.00 24 14 9 sol 0                 30
1 11-jun 08:00 16 13 7 sol 0 1 61 2,7         5
1 11-jun 16:00 17 13 7 sol 0         1 66 2,7   8
                    1 72 3,8  
                1 46 1            
1 12-jun 08:00 8 12 9 sol 0       1 47 0,9 4
1 12-jun 16:00 14 14 9 mulet 0         1 64 2,7   12
                    1 41 0,7  
1 13-jun 08:00 10 12 9 mulet 0 1 70 3,4           4
                    1 62 2,7  
1 13-jun 16:00 15 13 8 sol                   3
1 14-jun 08:00 11 12 7 mulet 0             7
1 14-jun 16:00 16 11,4 7 mulet 0                 7
1 15-jun 08:00 16 11 7 mulet 0       1 49 1,1 10
1 15-jun 16:00 18 12,6 7 sol 0         1 70 3,3   8
                      1 77 4,6  
                        1 51 1,4    
                    1 78 5,6  
                        1 60 2,6    
                      1 58 2  
                        1 64 2,7    
                      1 56 1,6  
                1 52 1,4            
                1 46 1,1          
                1 42 0,8            
              1 63 2,6          
                1 60 2,2            
1 16-jun 08:00 16 13,6 8 sol 0 1 51 1,3         12
                        1 53 1,4    
                      1 74 3,8  
1 16-jun 16:00 19 13,2 8 sol 0 1 59 2           26
                1 48 1,1          
                1 49 1,1            
                      1 52 1,1  
                        1 48 1,1    
                    1 44 0,9  
1 17-jun 08:00 12 13,4 7 mulet 0 1 42 0,8           12
                      1 48 1,1  
1 17-jun 16:00 13 12,4 7 regn 1                 49
1 18-jun 08:00 13 11,4 9 mulet         1 50 1,3 11
1 18-jun 16:00 18 12,4 10 mulet 5 1 66 3,1           12
                1 61 2,3          
                1 52 1,5            
                1 53 1,5          
                1 52 1,5            
                      1 68 3,5  
                        1 71 4,6    
                      1 66 3,3  
                        1 66 3,4    
                      1 56 1,8  
                        1 52 1,4    
                      1 58 2  
1 19-jun 08:00 10 13,4 8 mulet 3         1 77 4,6   7
1 19-jun 16:00 16 13,8 8 mulet 1       1 48 1 13
1 20-jun 08:00 16 13,2 8 sol 0         1 53 1,2   11
1 20-jun 16:00 15 12 8 mulet 0             28
1 21-jun 08:00 9 11,2 8 mulet 0                 7
1 21-jun 16:00 15 12,4 9 sol 0             35
1 22-jun 08:00 7 11,8 8 regn 3         1 48 1   1
                1 45 0,9          
1 22-jun 16:00 11 11,2 8 muley 0                 17
1 23-jun 08:00 10 10,6 8 mulet 0       1 46 0,8 1
1 23-jun 16:00 14 10,4 8 mulet 0                 74
1 24-jun 08:00 10 11 7 mulet 0       1 45 0,9 5
1 24-jun 16:00 15 11 7 mulet 0                 24
1 25-jun 08:00 13 12,2 7 mulet 0       1 68 3,6 7
1 25-jun 16:00 17 13 9 mulet 0 1 62 2,2           18
              1 64 2,7          
                1 53 1,4            
              1 52 1,4          
                1 51 1,5            
                1 51 1,4          
                        1 57 1,8    
                      1 57 2,3  
1 26-jun 08:00 15 13 7 sol 0 1 52 1,2           2
1 26-jun 16:00 22 14,8 7 sol 0 1 47 1         22
                1 57 1,5            
                1 69 3,3          
                1 54 1,7            
                1 53 1,4          
                1 52 1,3            
1 27-jun 08:00 11 15,2 8 mulet 0 1 51 1,1         3
                1 48 1            
              1 48 1,1          
                1 58 2            
                      1 77 4,6  
                        1 63 2,2    
                    1 58 2  
1 27-jun 16:00 21 16,4 7 sol 0 1 65 2,8           7
1 28-jun 08:00 16 16,4 8 mulet 0 1 67 2,8         2
                1 70 4,2            
                1 45 1          
                1 55 1,7            
                1 56 1,6          
                1 70 4            
                      1 64 2,6  
1 28-jun 16:00 15 15,6 8 mulet 3 1 55 1,4           21
                1 61 1,9          
                1 73 4,1            
                        1 64 2,9  
                        1 81 6    
                      1 49 1,1  
1 29-jun 08:00 9 12,6 7 mulet 0 1 54 1,5           7
                1 62 2,2          
1 29-jun 16:00 12 12,6 8 mulet 0 1 58 2,1           24
1 30-jun 08:00 14 11,6 8 sol 0             11
1 30-jun 16:00 18 13,4 7 sol 0 1 56 1,8           37
                      1 70 3,1  
1 01-jul 08:00 17 13,6 7 sol 0                 10
1 01-jul 16:00 18 16,6 7 sol 0 1 55 1,7         37
                1 47 1,1            
                1 52 1,3          
                1 50 1,2            
                1 49 1,1          
                1 62 2,5            
              1 48 1,2          
                1 52 1,5            
                1 48 1,2          
                1 48 1,2            
              1 46 1          
                1 50 1,3            
                1 51 1,5          
                1 53 1,5            
                      1 42 0,8  
                        1 45 0    
                      1 53 1,3  
                        1 81 6,2    
                      1 75 4,1  
                        1 50 1,3    
1 02-jul 08:00 19 15,4 8 sol 0             7
1 02-jul 16:00 25 15,8 8 sol 0 1 42 0,8           40
              1 56 1,6          
                1 60 2            
                1 55 1,7          
                1 52 1,7            
                      1 55 1,4  
                        1 70 3,2    
                      1 54 1,6  
                        1 57 1,6    
                      1 56 1,5  
                        1 48 1,2    
                      1 48 1,2  
                        1 67 3,2    
                      1 46 1,1  
                        1 46 1    
1 03-jul 08:00 18 15,8 9 sol 0 1 49 1,1         4
                1 55 1,8            
                    1 58 2  
                        1 68 3,4    
                      1 81 6  
                        1 75 4,5    
                      1 54 1,4  
1 03-jul 16:00 17 18,4 7 sol 0 1 51 1,3           10
1 04-jul 08:00 10 14,8 7 mulet 0 1 47 1         11
                1 54 1,5            
1 04-jul 16:00 18 18,4 18 sol 0 1 51 1,2         32
                1 65 3,1            
                1 55 1,6          
                1 73 4,1            
                1 59 2,2          
                1 62 2,5            
                1 47 1,2          
                1 56 1,7            
                1 55 1,6          
                1 52 1,5            
              1 51 1,4          
                1 47 1            
                1 46 1          
                        1 73 3,7    
                      1 55 1,6  
                        1 65 2,9    
                      1 59 2,2  
1 05-jul 08:00 18 14,4 7 sol 0 1 51 1,4           11
                1 59 2,2          
                1 55 2            
1 05-jul 16:00 23 18,6 7 sol 0 1 52 1,2         38
                1 62 2,3            
                1 50 1,3          
                1 47 1,1            
                1 54 1,7          
                1 50 1,3            
              1 52 1,3          
                1 50 1,3            
                1 41 0,8          
                1 48 1,1            
                      1 62 2,4  
                        1 61 2,5    
                      1 65 3,1  
                        1 64 2,5    
1 06-jul 08:00 13 15,2 7 mulet 0 1 53 1,3         5
                1 47 1            
              1 48 1,1          
                1 61 2,4            
                1 47 1          
                1 50 1,4            
                1 55 1,9          
                1 47 1,1            
                1 54 1,5          
                1 51 1,3            
              1 68 3,4          
                1 47 1            
                1 53 1,5          
                        1 64 2,7    
                      1 63 2,6  
                        1 58 2    
                      1 51 1,4  
                        1 69 3,4    
1 06-jul 16:00 18 18,2 7 sol 0 1 67 3,3         24
                1 67 3,6            
                1 55 1,5          
                1 43 0,8            
                1 59 2          
                1 54 1,6            
                1 49 1,2          
                1 55 1,7            
                1 68 3,6          
                1 47 1,1            
                      1 73 4,5  
                        1 77 5,1    
                      1 53 1,6  
                        1 62 2,5    
                      1 47 1  
1 07-jul 08:00 13 14,6 8 mulet 0 1 46 0,9           5
              1 51 1,2          
                        1 67 3,2    
1 07-jun 16:00 15 16 7 sol 0 1 50 1,5         30
1 08-jul 08:00 12 13 7 sol 0 1 46 0,9           9
1 08-jul 16:00 22 17 7 mulet 0 1 62 2         52
                        1 50 1,2    
1 09-jul 08:00 11 13,8 7 mulet 4 1 67 3,1         6
1 09-jul 16:00 20 15,6 7 sol 0 1 44 0,8           38
                1 46 0,9          
                1 42 0,8            
                1 64 3,2          
                        1 74 4,4    
                1 52 1,5          
                1 47 1            
                1 54 1,7          
                        1 66 3,1    
                      1 66 3  
                        1 50 1,3    
                    1 60 2,3  
                1 55 2            
                1 57 2          
                        1 54 1,6    
                      1 44 0,8  
                1 47 1,1            
              1 61 2,6          
                        1 44 0,9    
                1 54 1,7          
                1 45 1            
                      1 42 0,7  
                1 67 3,2            
                1 54 1,6          
                1 52 1,4            
                1 44 0,9          
                1 52 1,4            
                1 52 1,5          
1 10-jul 08:00 19 16 7 sol 0 1 44 0,8           10
              1 51 1,3          
                1 62 2,7            
1 10-jul 16:00 27 17 7 sol 0 1 66 3,1         26
                1 54 1,6            
                      1 54 1,5  
                        1 79 5,5    
                    1 77 5,2  
                        1 62 2,3    
                1 45 1          
                1 56 1,8            
                1 54 1,5          
                1 54 1,5            
                      1 51 1,4  
                1 50 1,2            
                1 49 1,2          
                        1 67 2,9    
                    1 73 4,4  
                1 55 1,5            
                1 42 0,9          
                        1 49 1,2    
                      1 56 1,9  
                1 57 1,9            
                1 48 1,1          
                1 52 1,5            
                      1 67 3,2  
                1 55 1,7            
                1 48 1,2          
1 11-jul 08:00 21 16,6 9 sol 0 1 55 1,7           5
                1 45 1          
                1 50 1,2            
                      1 47 1  
                        1 45 0,9    
                      1 49 1,2  
                        1 59 2,2    
1 11-jul 16:00 29 19 8 sol 0 1 48 1,1         42
                        1 77 4,5    
                      1 72 3,8  
                        1 78 5,4    
                1 47 1,1          
                1 60 2,3            
                1 64 2,7          
                1 53 1,4            
                      1 56 1,8  
                1 63 2,8            
                      1 47 1  
                1 51 1,3            
              1 51 1,3          
                1 48 1,1            
                      1 52 1,4  
                        1 63 2,8    
                1 56 1,8          
                1 48 1,2            
                1 55 1,8          
                1 49 1,1            
                    1 63 2,8  
                1 51 1,4            
                1 44 0,9          
1 12-jul 08:00 21 18,7 7 sol 0 1 55 1,7           14
                1 75 4,1          
                1 55 1,7            
                1 73 4,5          
                1 55 1,8            
1 12-jul 16:00 23 21 9 mulet 0 1 50 1,2         44
                1 48 1,1            
                1 49 1,1          
                1 52 1,7            
              1 49 1,3          
                1 51 1,4            
              1 49 1,3          
                        1 43 0,8    
              1 58 2          
                1 49 1,2            
                    1 69 3,4  
                1 56 1,9            
                1 56 1,8          
                1 60 2,6            
                1 49 1,2          
                        1 79 5,4    
                1 61 2,5          
                1 46 1            
                1 53 1,7          
                1 48 1,2            
                1 41 0,8          
                        1 63 2,8    
                      1 46 1  
                1 42 0,8            
                1 47 1,1          
                1 46 1,1            
                      1 65 2,7  
                1 54 1,8            
                1 58 2,2          
                        1 63 3    
                      1 65 3,3  
                        1 68 3,6    
                      1 68 3,6  
1 13-jul 08:00 21 17 8 sol 0 1 60 2           3
                1 51 1,2          
                1 41 0,8            
                1 48 1,1          
                1 49 1,3            
1 13-jul 16:00 26 21,4 8 mulet 0 1 46 1         42
                        1 45 0,9    
              1 53 1,3          
                        1 48 1,1    
                      1 68 3,5  
                1 70 3,4            
                      1 71 3,5  
                1 58 2,1            
                1 57 2          
                1 51 1,3            
                      1 63 3  
                1 50 1,5            
                1 53 1,5          
                        1 53 1,5    
                1 43 0,9          
                1 48 1            
                1 48 1,1          
                1 52 1,3            
                1 49 1,2          
                1 48 1,1            
                1 47 1,1          
1 14-jul 08:00 22 17,1 8 sol 0 1 49 1,1           12
                      1 58 1,8  
                        1 81 5,8    
                1 51 1,4          
                1 59 2,4            
                1 50 1,4          
                1 45 1,1            
                1 51 1,3          
                1 63 2,7            
                1 51 0,8          
1 14-jul 16:00 23 21 8 sol 0 1 56 1,7           26
                    1 66 3  
                1 50 1,3            
                1 47 1          
                1 52 1,3            
                      1 66 3,5  
                        1 71 3,6    
                      1 48 1,1  
                1 46 1,1            
                1 57 1,7          
                1 49 1,2            
                1 41 0,8          
                1 54 1,7            
                1 42 0,8          
                1 49 1,2            
                      1 44 1  
                1 48 1            
                1 53 1,4          
                1 49 1,2            
                1 47 1,1          
1 15-jul 08:00 19 17,6 9 sol 4         1 58 2   20
                1 44 0,9          
                1 51 1,4            
                1 59 2,1          
                1 55 2            
                1 42 0,8          
                        1 47 1,1    
1 15-jul 16:00 26 21 9 sol 0 1 40 0,7         32
                1 54 1,7            
                1 53 1,6          
                        1 65 3,1    
                      1 68 4  
                        1 70 3,8    
                      1 69 3,3  
                1 63 2,6            
                1 60 2,7          
                1 51 1,5            
              1 51 1,4          
                1 59 1,8            
                1 51 1,5          
                        1 68 3,5    
                      1 50 1,2  
                1 43 0,8            
                1 43 0,8          
                1 57 1,7            
                1 52 1,5          
                1 51 1,2            
                1 46 1          
                        1 57 2,1    
                1 47 1,1          
                1 52 1,4            
                      1 52 1,5  
                1 48 1,3            
                1 50 1,3          
                1 53 1,6            
                1 51 1,4          
                1 58 2,2            
1 16-jul 08:00 21 17,6 8 sol 0 1 46 1         16
                1 53 1,4            
              1 52 1,3          
1 16-jul 16:00 31 22,6 8 sol 0 1 44 0,9           36
                1 51 1,2          
                1 44 0,9            
                1 65 2,5          
                        1 70 3,7    
                      1 62 2,4  
                        1 74 4    
                      1 62 2,5  
                        1 67 3,2    
              1 47 1,1          
                1 52 1,5            
                      1 56 1,7  
                        1 68 3    
                1 48 1,2          
                        1 51 1,2    
              1 53 1,5          
                        1 55 2,1    
                    1 52 1,6  
                        1 49 1,2    
              1 45 1          
                1 48 1,2            
                      1 49 1  
1 17-jul 08:00 21 18 8 sol 0 1 54 1,6           15
                1 75 4,7          
                        1 66 2,8    
1 17-jul 16:00 32 22,9 7 sol 0       1 42 1,4 25
                1 53 1,2            
                1 47 1,1          
                1 56 1,8            
                      1 68 3,4  
                        1 60 2,4    
                      1 68 3,2  
                        1 73 4,2    
                1 49 1,2          
                1 49 1,4            
                1 46 1          
                        1 64 2,7    
                      1 69 3,6  
                1 54 1,6            
                1 54 1,6          
                1 51 1,4            
                1 51 1,4          
                1 41 0,7            
                1 56 1,8          
                1 63 2,6            
              1 51 1,4          
                        1 47 1,2    
                1 49 1,3          
1 18-jul 08:00 22 18,7 8 sol 0 1 51 1,2           7
                1 41 0,8          
                        1 70 3,1    
                      1 74 4  
                        1 77 4,6    
                1 65 3,8          
                1 60 2,5            
                1 54 1,6          
                1 49 1,2            
                1 47 1,1          
                        1 53 1,8    
                1 52 1,7          
                        1 68 3,6    
              1 42 0,9          
                1 53 1,4            
              1 50 1,3          
                1 51 1,4            
              1 54 1,6          
                1 56 1,9            
1 18-jul 16:00 30 22,6 8 mulet 0 1 55 1,7         55
                1 57 1,7            
              1 57 2,1          
                1 74 3,9            
                      1 56 1,8  
                1 57 2,0            
              1 55 1,7          
                1 69 3,7            
              1 46 1,1          
                1 45 1            
              1 43 0,9          
                1 53 1,5            
              1 48 1,1          
                1 43 0,9            
                1 47 1,1          
                1 57 2            
                1 52 1,6          
                1 55 1,7            
                      1 48 1,2  
                1 46 1,1            
1 19-jul 08:00 16 19 9 regn 5 1 69 3,2         6
                1 67 3,2            
                1 66 2,7          
                1 61 2,3            
                      1 58 2  
                1 72 4,6            
                1 46 1          
                1 61 2,5            
1 19-jul 16:00 20 20 9 sol 0 1 52 1,5         107
                        1 56 2    
                1 45 1          
                        1 61 2,6    
                      1 69 3,7  
                1 48 1,3            
                1 48 1,1        
                1 61 2,3            
                      1 64 2,8  
                1 52 1,4            
                    1 53 1,6  
                1 49 1,4            
1 20-jul 08:00 19 17,4 8 sol 0 1 66 3,1        
                1 48 1,2            
                1 56 2,2  
                1 56 1,9            
1 20-jul 16:00 20 21 9 sol 0 1 49 1,3         30
                1 43 0,8            
                1 45 1  
                        1 53 1,6    
            1 58 2,2        
                1 54 1,7            
            1 63 2,6        
                1 51 1,7            
            1 48 1,2        
                1 52 1,6            
1 21-jul 08:00 19 17,7 8 mulet 0 1 53 1,7         6
                1 68 3,4            
1 21-jul 16:00 26 21 9 mulet 0 1 49 1,2         24
                1 51 1,1            
              1 49 1,3        
                1 57 2,2            
                      1 54 1,6  
                        1 53 1,5    
              1 49 1,1        
                1 45 0,9            
              1 51 1,3        
                        1 51 1,5    
              1 52 1,3        
1 22-jul 08:00 17 18 10 mulet 5 1 50 1,3           3
              1 49 1        
                        1 75 4,6    
                      1 71 4  
                        1 49 1,4    
              1 65 3        
                        1 44 1    
              1 69 3,1        
                1 43 1,6            
              1 62 2,7        
                1 47 1            
              1 56 1,9        
                1 50 1,3            
              1 57 1,8        
                        1 65 2,7    
                      1 56 2,0  
1 22-jul 16:00 27 20 9 sol 0 1 45 0,8           64
              1 65 2,9        
                1 62 2,5            
              1 58 2        
                        1 54 1,5    
              1 58 2,3        
                1 46 1            
              1 49 1,2        
                1 41 0,7            
              1 47 1,2          
1 23-jul 08:00           1 45 1           11
              1 51 1,3          
                1 54 1,7            
                      1 56 2,2  
1 23-jul 16:00 22 20 8 sol 0 1 53 1,2           53
                      1 51 1,3  
                        1 61 2,6    
                      1 74 4,8  
                        1 56 2    
              1 65 2,5          
                        1 60 2,4    
                      1 41 0,7  
                1 50 1,4            
                      1 48 1  
                1 47 1,2            
1 24-jul 08:00 21 17 9 sol 4 1 43 0,9         10
                1 53 1,5            
                      1 49 1,3  
1 24-jul 16:00 29 20,5 7 sol 0 1 44 0,9           40
              1 54 1,4          
                1 49 1,2            
              1 66 3,5          
                1 58 2,2            
            1 52 1,4          
              1 52 1,5            
            1 54 1,5          
              1 46 1            
1 25-jul 08:00 24 18 8 sol 0 1 61 2,4         27
                      1 45 1    
            1 55 1,7          
              1 47 1            
            1 47 1,1          
              1 55 1,6            
            1 42 0,8          
1 25-jul 16:00 25 22 8 mulet 0 1 60 2,3           47
            1 73 3,8          
                      1 44 0,9    
            1 42 0,8          
              1 53 1,6            
                      1 46 1,1    
              1 60 2,6            
                      1 59 1,7  
              1 45 1            
              1 59 2          
                      1 47 1    
1 26-jul 08:00 21 18 8 sol 4         1 49 1,2   15
              1 52 1,3            
              1 58 2,3          
              1 61 2,4            
              1 57 1,7          
              1 50 1,5            
              1 53 1,7          
              1 61 2,5            
              1 47 1          
                      1 54 1,6    
                      1 54 1,7  
1 26-jul 16:00 25 21 7 sol 0 1 37 0,7           58
              1 50 1,3          
              1 69 3,4            
              1 47 1,2          
              1 50 1,5            
                      1 67 3,2  
                      1 51 1,7    
              1 50 1,2          
                      1 45 1    
              1 54 2          
              1 47 1,2            
1 27-jul 08:00 20 18 7 sol 0         1 72 3,6   16
              1 46 1            
              1 57 2,2          
1 27-jul 16:00 30 22,6 7 sol 0 1 52 1,5           68
              1 66 3          
                      1 59 2,1    
              1 59 2,2          
              1 50 1,2            
              1 58 2,7          
                      1 40 0,8    
1 28-jul 08:00 22 18 11 sol 0 1 53 1,6           4
              1 50 1,2            
              1 48 1,1          
                      1 74 5    
              1 71 4,6          
              1 62 2,6            
              1 55 1,8          
                      1 77 4,6    
              1 48 1,2          
              1 63 2,7            
              1 57 1,9          
                      1 59 2,1    
              1 56 2,1          
              1 43 0,8            
              1 52 1,3          
              1 53 1,6            
              1 53 1,5          
              1 48 1,3            
              1 49 1,3          
              1 45 1,1            
              1 47 1,1          
1 28-jul 16:00 28 23 11 mulet 0         1 51 1,1   54
              1 51 1,2          
                      1 72 3,8    
                      1 54 1,6  
              1 47 1,1            
                      1 57 2,1  
              1 52 1,6            
              1 41 0,8          
1 29-jul 08:00 20 19,5 8 regn 16         1 60 1,7   10
              1 54 1,7          
                      1 67 3    
              1 60 2,2          
                      1 72 4,3    
              1 50 1,1          
              1 46 1,1            
              1 62 2,1          
              1 56 1,9            
1 29-jul 16:00 22 19 17 regn 15 1 45 1           57
              1 66 2,7            
              1 69 3,7          
              1 55 2            
                      1 56 2,2  
              1 53 1,5            
                      1 68 3,6  
              1 52 1,6            
              1 44 1          
              1 37 0,7            
1 30-jul 08:00 21 18 18 sol 30 1 51 1,3           10
              1 52 1,4            
              1 64 3          
              1 58 2,2            
              1 50 1,2          
1 30-jul 16:00 26 19 12 mulet 0 1 49 1           45
              1 65 3          
1 31-jul 08:00 20 20 9 mulet 0 1 57 1,8           12
              1 64 3,2          
              1 52 1,4            
              1 54 2          
              1 49 1,5            
                      1 63 2,8  
              1 48 1,1            
            1 52 1,4          
              1 54 2            
            1 52 1,4          
1 31-jul 16:00 27 22 7 sol 0         1 68 3,8   42
            1 55 1,8          
1 01-aug 08:00 21 19 8 sol 0 1 51 1,2           11
                    1 49 1,2  
                      1 72 4    
            1 55 1,7          
              1 62 2,5            
                    1 66 3  
              1 53 1,7            
            1 51 1,6          
              1 55 2            
                    1 44 1,2    
                      1 54 1,7    
            1 54 1,7          
                      1 42 0,9    
            1 67 3,5          
1 01-aug 16:00 30 23 8 sol 0 1 59 2           99
            1 56 1,9          
              1 52 1,5            
                1 62 2,9    
                      1 56 1,8    
1 02-aug 08:00 20 20 8 sol 0 1 52 1,7         6
                      1 53 1,5    
            1 66 3,5          
                      1 63 2,6    
            1 51 1,8          
              1 51 1,4            
                1 57 2    
                      1 61 2,2    
1 02-aug 16:00 26 23 7 mulet 0 1 49 1,3         42
                      1 44 0,9    
            1 52 1,5          
              1 58 2,2            
            1 54 1,9          
              1 38 0,7            
            1 48 1,3          
              1 47 1,2            
                1 46 1    
1 03-aug 08:00 17 18,5 8 sol 0 1 67 2,8           10
                1 55 1,7    
                      1 64 3,8    
            1 57 2,2          
                      1 50 1,2    
1 03-aug 16:00 24 20,5 8 sol 0 1 53 1,5         32
              1 58 2,5            
            1 55 1,8          
                      1 48 1,2    
                1 51 1,4    
1 04-aug 08:00 16 17,5 17 mulet 8         1 52 1,3   10
            1 47 1          
              1 63 2,7            
                1 45 1    
              1 49 1,2            
            1 47 1          
              1 50 1,5            
                1 54 1,7    
              1 49 1,3            
1 04-aug 16:00 21 20 18 sol 0 1 63 2,8         48
                      1 44 0,9    
            1 50 1,5          
              1 53 1,5            
                1 71 3,4    
              1 53 1,8            
                1 52 1,3    
                      1 50 1,3    
                1 41 0,8    
1 05-aug 08:00 12 17 8 regn 4         1 56 1,8   4
1 05-aug 16:00 15 17,5 8 mulet 14     1 41 0,7    
1 06-aug 08:00 11 14 18 mulet 0 1 56 2           5
1 06-aug 16:00 16 13 11 mulet 0 1 59 2,3         44
                      1 44 0,9    
                1 56 2,1    
                      1 55 1,8    
                1 48 1,2    
                      1 59 2,2    
            1 57 2          
1 07-aug 08:00 10 13 10 mulet 0 1 46 1           7
1 07-aug 16:00 22 15 9 mulet 0     1 45 0,9   34
              1 72 4,4            
                1 72 4,5    
1 08-aug 08:00 15 15 8 sol 0 1 55 1,8           6
            1 62 2,8          
              1 55 1,8            
1 08-aug 16:00 15 15,5 8 mulet 0 1 49 1,1         38
                      1 47 1,2    
1 09-aug 08:00 17 16 10 mulet 0 1 60 2,2         9
                      1 47 1,1    
            1 47 1,1          
                      1 77 4,5    
            1 56 1,8          
              1 55 1,8            
            1 51 1,3          
                      1 56 1,7    
1 09-aug 16:00 20 17 10 mulet 0 1 40 0,7         68
              1 53 1,7            
                1 64 2,7    
                      1 66 3,4    
            1 37 0,7          
              1 64 3,2            
                  1 49 1,3    
                      1 52 1,5    
            1 53 1,5          
                      1 52 1,5    
                  1 48 1,2    
                      1 47 1,1    
            1 51 1,3          
                      1 52 1,4    
            1 54 1,5          
1 10-aug 08:00 13 16 11 regn 2         1 69 3,7   3
                1 59 2,3    
                      1 50 1,3    
                1 58 2,2    
                      1 50 1,4    
            1 59 2          
              1 50 1,3            
                1 45 1    
1 10-aug 16:00 18 15 12 mulet 6 1 55 1,7           43
            1 54 1,8          
              1 52 1,5            
            1 65 3          
                      1 46 1,1    
                1 51 1,4    
              1 49 1,3            
            1 57 2,1          
1 11-aug 08:00 13 13,5 11 mulet 1         1 43 0,7   9
                1 53 1,5    
              1 57 2            
                1 52 1,6    
                      1 62 3    
                1 51 1,3    
              1 52 1,6            
            1 56 2,1          
                      1 48 1,3    
1 11-aug 16:00 17 14 12 sol 0 1 54 1,6         26
              1 54 1,7            
            1 52 1,4          
                      1 47 1,2    
                1 48 1,3    
              1 49 1,2            
            1 67 3,1          
1 12-aug 08:00 12 14 12 sol 0 1 49 1,3           7
            1 44 0,9          
                      1 69 3,5    
            1 63 2,4          
                      1 57 2,1    
            1 53 1,7          
              1 47 1,1            
                1 52 1,7    
              1 59 2,6            
            1 51 1,4          
1 12-aug 16:00 16 13 12 mulet 0 1 58 1,8           24
                1 44 1    
              1 59 2,2            
            1 48 1,1          
              1 42 0,8            
                1 45 1    
                      1 43 1    
                1 59 2,2    
                      1 62 2,6    
1 13-aug 08:00 11 12,5 11 sol 0             4
1 13-aug 16:00 15 12,5 10 mulet 0 1 52 1,5           15
            1 58 2,1          
                      1 73 4    
            1 50 1,4          
              1 64 3            
            1 49 1,3          
                      1 63 2,6    
1 14-aug 08:00 10 12,5 9 sol 0 1 52 1,5         4
                      1 60 2,4    
1 14-aug 16:00 18 14 9 sol 0             28
1 15-aug 08:00 12 14 9 sol 0         1 45 1   5
            1 64 3,5          
              1 61 2,7            
                1 67 3    
                      1 66 3    
            1 56 2          
                      1 48 1,1    
            1 49 1,4          
              1 46 1            
            1 47 1,1          
              1 54 1,6            
                1 45 0,9    
              1 55 1,8            
1 15-aug 16:00 24 15 9 mulet 0 1 51 1,7         35
                      1 66 2,8    
            1 69 3,6          
              1 51 1,6            
            1 55 2,1          
                      1 48 1,1    
            1 43 0,8          
              1 41 0,8            
1 16-aug 08:00 15 15 9 mulet 0     1 68 3,4   5
                      1 48 1,3    
            1 49 1,2          
                      1 82 5,8    
            1 44 1          
              1 45 1            
            1 50 1,1          
              1 59 2,3            
1 16-aug 16:00 18 15 10 mulet 0             24
1 17-aug 08:00 16 14 8 sol 2 1 42 0,8           5
            1 57 1,9          
                      1 50 1,2    
                1 50 1,2    
              1 62 2,5            
                1 53 1,7    
              1 62 2,5            
            1 67 3,6          
                      1 66 2,9    
                1 56 1,9    
                      1 52 1,6    
            1 46 1          
              1 59 2,3            
            1 61 2,7          
                      1 49 1,3    
                1 46 1,1    
              1 55 1,6            
            1 53 1,5          
                      1 42 0,8    
            1 58 1,8          
                      1 51 1,5    
            1 56 2          
              1 50 1,4            
1 17-aug 16:00 21 16 9 mulet 0 1 45 1         8
                      1 71 3,8    
            1 51 1,4          
                      1 45 1    
                1 63 2,9    
              1 49 1,3            
            1 60 2,3          
              1 48 1,1            
                1 47 1,2    
1 18-aug 08:00 13 14 9 mulet 0         1 57 1,9   6
            1 58 2          
                      1 49 1,3    
            1 68 3,2          
                      1 63 2,7    
            1 57 2          
                      1 63 2,6    
            1 43 0,8          
              1 56 2            
            1 48 1,2          
              1 54 1,6            
            1 56 2,5          
              1 52 1,5            
            1 50 1,4          
                      1 53 1,8    
            1 42 0,8          
1 18-aug 16:00 15 14 9 mulet 0         1 38 0,7   102
                1 54 1,7    
              1 52 1,3            
1 19-aug 08:00 12 12 10 mulet 2     1 64 2,9   6
              1 58 2,1            
1 19-aug 16:00 14 13 9 mulet 0 1 54 1,7         12
                      1 69 3,4    
                1 52 1,5    
              1 64 3,1            
            1 48 3,1          
              1 53 1,6            
            1 42 0,8          
1 20-aug 08.00 10 12 8 sol 0 1 53 1,7           6
            1 55 1,5          
              1 64 2,7            
                1 62 2,7    
1 20-aug 16.00 14 12 8 sol           1 87 7   10
                1 67 3,3    
              1 64 3            
1 21-aug 08.00 10 11 10 sol 1 52 1,6         7
              1 55 1,7            
1 21-aug 16.00 13 12 10 mulet     1 45 0,9   28
              1 47 1            
1 22-aug 08.00 8 10 10 mulet             2
                               
1 22-aug 16.00 13 11 10 mulet 1 42 0,7         7
              1 51 1,3            
                1 46 1    
                      1 42 0,8    
                1 44 1    
              1 55 1,7            
1 23-aug 16.00 16 11 10 mulet 3     1 52 1,4   11
              1 55 1,8            
            1 60 2,4          
                      1 54 1,7    
1 24-aug 16.00 15 12 10 mulet 0     1 53 1,6   6
              1 54 1,4            
                1 52 1,4    
                      1 64 2,8    
                1 45 1    
                1 54 1,5            
                  1 60 2,7    
                1 48 1,3            
              1 48 1,2          
                1 53 1,6            
                  1 57 2    
                        1 42 1    
              1 43 0,9          
                        1 46 1    
                    1 44 1    
1 25-aug 16-00 15 12 10 mulet 14         1 41 0,7   44
              1 53 1,8            
                1 56 2,4            
                    1 70 4,2    
                        1 42 0,7    
                    1 66 3,3    
                        1 46 1,1    
                    1 48 1,3    
                1 69 4,2            
              1 50 1,3            
                1 54 1,7            
                    1 75 4,2    
                        1 49 1,4    
1 26-aug 16-00 14 11 10 sol 4       1 64 2,6   21
                        1 66 2,8    
                    1 64 2,8    
                1 69 3,5            
                    1 44 1    
                        1 47 1,2    
                    1 44 1    
                        1 70 4,2    
              1 54 1,8            
                        1 49 1,5    
              1 51 1,4            
                        1 52 1,5    
              1 40 0,8            
                        1 38 0,8    
              1 50 1,4            
                1 49 1,3            
              1 57 2,1            
1 27-aug 16-00 15 11 12 mulet 1         1 41 0,8   6
                  1 60 2,4    
                1 42 0,8            
              1 67 3,3          
                        1 40 0,7    
                  1 70 3,6    
                1 62 2,6            
                  1 46 1,1    
                        1 48 1,2    
1 28-aug 16-00 20 12 10 sol 0     1 74 4,2   11
                1 50 1,5            
              1 65 2,2          
                        1 70 3,8    
                  1 42 0,9    
                        1 41 0,9    
                  1 42 0,8    
                        1 46 1,1    
              1 43 0,9          
                1 51 1,5            
                  1 44 1    
                        1 47 1,1    
1 29-aug 16-00 17 13 10 mulet 0 1 61 2,3         12
                1 54 1,6            
              1 44 0,8          
                1 54 1,6            
              1 47 1,2          
                        1 45 1    
              1 47 1,2          
                        1 47 1    
              1 46 1,1          
                        1 46 1    
              1 47 1,2          
                        1 48 1,2    
              1 61 2,8          
                1 51 1,2            
              1 47 1,2          
                1 46 1,1            
                  1 51 1,6    
                1 46 1,3            
1 30-aug 16-00 14 12 12 sol 11 1 49 1,4         12
                1 51 1,5            
                  1 69 3,5    
                        1 65 3    
              1 42 0,8          
                        1 46 1,1    
              1 68 3,3          
                1 58 2,3            
              1 69 3,6          
                        1 48 1,1    
              1 48 1,2          
                        1 47 1,1    
              1 50 1,2          
1 31-aug 16-00 15 11 12 sol 0 1 55 1,9           12
              1 55 1,9          
                        1 49 1,3    
                  1 49 1,2    
                1 56 2            
              1 38 0,7          
                        1 50 1,4    
                  1 66 3    
                        1 51 1,5    
1 1-sep 16-00 19 11 12 mulet 0     1 65 3,2   11
                1 68 3,2            
                  1 69 3,1    
                1 45 1            
                  1 39 0,7    
                1 55 1,8            
              1 47 1          
                        1 41 0,8    
              1 44 1          
                1 53 1,7            
                  1 43 0,8    
                        1 46 1,1    
              1 51 1,4          
1 2-sep 16-00 20 12 10 sol 0 1 54 1,7           5
                  1 61 2,6    
                1 44 1            
1 3-sep 17-00 22 13 10 sol 0 1 49 1,2         0
                        1 42 0,9    
                  1 45 1,1    
                        1 38 0,7    
                  1 63 2,8    
                        1 49 1,1    
            1 38 0,7      
                        1 42 0,8    
            1 55 1,6      
                1 49 1,3            
            1 53 1,6      
                1 39 0,7            
            1 63 3,1      
                1 54 1,6            
1 4-sep 17-30 14 13 10 mulet 1 1 58 2,5     0
                1 42 0,7            
            1 44 0,8      
                        1 44 0,8    
            1 53 1,9      
                1 53 1,6            
1 5-sep 17-30 17 12 10 mulet 0 1 54 1,7     0
                1 71 4,1            
                1 63 2,6  
                1 47 1            
            1 41 0,8      
                1 49 1,4            
            1 47 1,3      
                        1 54 1,7    
            1 43 1      
                        1 43 0,8    
            1 48 1,2      
                        1 38 0,7    
1 6-sep 17-00 17 12 10 sol 0 1 49 1,4     1
                1 51 1,5            
                1 43 0,9  
                1 42 0,8            
                1 45 0,9  
1 7-sep 17-30 16 11 10 sol 0 1 58 2,5           0
                1 69 3,6  
                1 51 1,5            
                1 52 1,5  
                1 55 1,7            
            1 54 1,6      
1 8-sep 17-00 16 12 10 mulet 0 1 46 1           11
            1 50 1,2      
                1 53 1,6            
            1 48 1,1      
                        1 59 2,1    
            1 59 2      
                        1 62 2,6    
1 9-sep 17-00 16 12 10 sol 0     1 49 1 7
                1 51 1,3            
            1 44 0,9      
                        1 41 0,8    
            1 45 1      
                        1 71 3,2    
1 10-sep 17-00 14 11 11 regn 10 1 48 1     1
                        1 48 1,2    
            1 52 1,4      
                        1 44 0,9    
                1 46 1  
                1 47 1,2            
1 11-sep 16-00 14 10 12 mulet 0     1 50 1,1 1
                1 43 0,8            
                1 61 2,1  
                        1 49 1,3    
                1 57 1,8  
                        1 40 0,8    
                1 50 1,6  
                1 58 2,1            
1 12-sep 17-00 13 10 12 mulet 5     1 43 0,8 0
                        1 46 1    
            1 45 1,1      
                        1 53 1,7    
            1 52 1,6      
                        1 57 1,7    
            1 40 0,8      
                        1 42 0,9    
            1 61 2,8      
                        1 47 1,1    
1 13-sep 16-00 15 9 12 sol 0     1 46 0,9 14
                        1 74 4,5    
1 14-sep 16-00 14 9 12 mulet 0         0
1 15-sep 15-30 11 9 12 sol 4         1 70 3,8   2
                1 46 1,1  
                        1 47 1,1    
  Trappan öppen fri passage. Nästa tömning 1 juni 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
#   70,333 ### 2588 1546 0 195 ## 41101 1291   # 25905 974 0 3332