Dagrapport från Dammåns fisktrappa 2018                
  Mätperiod juni-sept. Rapporten är gjord  av Conny Elf Rapporten och material får ej användas utan tillstånd
 
    2018   Antal Honor Hannar Störst     1266
  Antal uppvandringar 0 0 0      
  Medel vikt   ##### ##### ######      
  Medel längd   ##### ##### ######     Uppvandringar/mån   Uppvandringar 2018 #Division/0!
  Medel luft temp   0,00 Grader       18   jun-18   2017 1,76 Besökare
  Medel vatten temp 0,00 Grader       17 121 jun-17 2018 0 2016 1,75 2018 0
  Medel vattenstånd 0,00 Centimeter över skibordet 18 0 jul-18   17 948 2005 1,66 16 3278
  Medel nederbörd 0,0 0,0  mm totalt under perioden 17 390 jul-17   16 1174 2014 1,51 15 3336
            18 0 aug-18   15 902 14 2538
    2017   Antal Honor Hannar Störst 17 374 aug-17   14 1205 13 2576
  Antal uppvandringar 948 675 273 Hane 18 0 sep-18  
  Medel vikt   1,76 1,46 2,06 6,8 kg 17 62 sep-17
  Medel längd   53,01 51,66 56,34 24-aug
  Medel luft temp   14,03 Grader    
  Medel vatten temp 12,02 Grader        
  Medel vattenstånd 18,48 Centimeter över skibordet        
  Medel nederbörd 1,7 314  mm totalt under perioden
   
  Vattenstånd 0>10 cm mycket lågt. 11>20 cm lågt. 21>35 cm normalt (bra förhållande). 36>51 cm högt svår fiskat. 51> cm mycket högt (omöjligt o farligt fiske)
  För liten Under 0,7 kg bör ej registreras   Besök
  Störst Årets största registrerade fisk   HONA     HANE     totalt
  Datum Tid L.temp V.temp V.stånd Väderlek Ned.börd ANTAL LÄNGD VIKT   ANTAL LÄNGD VIKT Not 0
1                            
                                 
                             
1                                
1                            
1                                
                             
                                 
1                            
                                 
1                            
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                           
                                 
                             
1                                
                           
                                 
1                          
                                 
                           
                                 
                             
1                                
1                            
                                 
                           
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
1                                
                           
                                 
1                            
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                           
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
1                            
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
1                          
                                 
1                          
1                                
1                            
1                                
1                            
1                                
1                          
1                                
                           
1                                
                           
1                                
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
1                                
1                            
1                                
                             
1                                
                           
1                                
                             
                                 
1                          
1                                
1                          
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
1                            
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
1                          
                                 
                             
1                                
                           
                                 
1                            
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
1                            
                                 
                           
                                 
1                            
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
1                            
                                 
1                            
1                                
1                            
1                                
1                            
1                                
1                            
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                           
                                 
                             
1                                
                             
                                 
1                            
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
1                          
1                                
1                            
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
1                          
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
1                            
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
1                                
                             
                                 
                             
1                                
                           
                                 
1                            
1                                
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                           
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
1                            
                                 
                           
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
1                                
                           
                                 
                           
1                                
                           
                                 
                           
                                 
1                            
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
1                            
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
1                            
1                                
                             
                                 
1                            
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
1                            
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                           
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
1                            
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                           
1                                
                           
                                 
                             
                                 
1                            
1                                
                             
                                 
1                            
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
1                                
1                            
1                                
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
                             
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
1                                
1                          
                                 
                             
                                 
1                          
                                 
                           
1                                
                           
                                 
                           
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
1                                
                             
                                 
1                            
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                           
1                                
                           
                                 
1                        
                                 
                     
                                 
                     
                                 
1                    
1                                
                     
                                 
                       
                                 
                       
                                 
                       
                                 
1                      
1                                
                       
                                 
1                          
                                 
                           
                                 
1                          
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
                           
                                 
1                          
                                 
1                          
                                 
                           
                                 
                           
1                                
1                            
                                 
1                            
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
1                            
                                 
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
1                                
                               
                           [1]  
                               
1                              
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
1                                
                             
                               
                             
                               
1                              
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
1                              
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
1                              
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
1                              
                               
                             
1                                
                             
                               
                             
                               
1                              
                               
1                              
                               
                             
                               
                             
                               
1                              
                               
                             
1                                
                             
                               
1                              
                               
1                              
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                             
                               
                           
1                                
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
1                                
                             
                               
                         
                               
                         
1                                
                         
                               
1                          
                               
1                          
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
1                          
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
1                          
1                                
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
1                          
                               
                         
                               
                         
                               
                           
                               
1                            
1                                
                           
                               
                         
                               
                         
                               
                           
1                                
1                            
                               
                           
                               
1                            
                               
                         
                               
                         
                               
                         
1                                
                         
                               
                         
                               
                         
1                                
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
1                                
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
1                                
1                          
1                                
1                          
                               
                         
                               
                         
                               
                         
1                                
                         
1                                
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
1                          
1                                
                         
                               
                         
                               
                         
                               
                         
                               
1                          
1                                
1                          
                               
                         
                               
                         
1                                
                         
                               
1                          
1                                
                         
                               
                         
1                                
                         
                               
1                          
                               
                         
                               
1                          
                               
                         
1                                
                         
                               
1                          
                               
                         
                               
                         
                               
1                          
                               
                         
                               
                         
1                                
                         
                               
1                          
                               
                         
                       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
   
   
   
                                 
#   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
   

[1]
Conny Elf: