Dammåns FVOF - Från 1935 till nutid


           


Dammåns FVOF har i uppdrag att förvalta fisket i Dammåns Fiskevårdsområde Ovikens socken, Bergs kommun samt Hallen och Marbys socken i Åre kommun Jämtlands län. Verksamheterna omfattar drift av Dammåns fisktrappa, röjning av stigar samt fisketillsyn. I vissa fall även stödutsättning av fisk i de tjärnar och vattendrag som tillhör fiskevårdsområdet.

Fiskevårdsområdets historia börjar redan 1935 då gick fiskerättsägarna inom Åhns, Böle, Våge och Halabackens skifteslag samman och bildade Åhns fiskevårdsförening. Motivet var att kunna sälja fiskekort till intresserade sportfiskare, samt att få bättre ordning på fisketillsynen. Som en kuriositet kan nämnas att man sålde endast dagkort till det överkomliga priset av 50 öre.

När Dammåns fiskevårdsförening startade sin verksamhet 1952 anslöt sig övriga skifteslag, utom Iffelnäs och Trappnäs. Efter några år kom dessa två skifteslag också med i föreningen och därmed kunde sportfiskaren lösa ett enda kort från Dalsjön ned till Ytterockegränsen. Även Storån från Hovdetjärn upp till Storfallet var upplåten för allmänt sportfiske. Men här bestämde Höglekardalens fiskevårdsförening, bildad 1941.

Under de två första åren rådde fiskeförbud i avsikt att bättra på stammen av småöring. I föreningens målsättning, uttalad vid första sammanträdet, ingick även utplantering av lämpligt yngel och anordning av en effektiv bevakning

Troligt är också att hela Dammån, alltså även den nedersta delen av ån, kommer med i området. Funderingar har t.o.m förts att utsträcka området. Praktiskt skulle det betyda att Dammåns- och Ockesjöns fiskevårdsföreningar slås ihop till ett fiskevårdsområde. Det bärande motivet för en sammanslagning är i så fall att man hela vägen har samma fisk att värna om storöringen och harren samt att typen av fiskevård är likartad. Även administrativa motiv kan finnas. Fiskekortsfloran saneras och detta vinner sportfiskaren på. 

Hanteringen av fiskekorten förbilligas (tryckning, distribution, redovisning etc) och där kan fiskerättsägarna påräkna vissa vinster. Motståndarna till ett samgående hävdar å sin sida att en centralisering döar det lokala fiskevårdsintresset. I stället för 14 styrelseposter blir det sju, av två årsmöten blir ett och därmed ett uttunnat engagemang.

Kritikerna kan i viss mån ha rätt, så länge det nu finns folk som ställer upp för ideellt arbete i en föreningsstyrelse. I varje fall ungdomarna är inte längre så lätt att få med i det arbetet Men här finns också en medelväg att vandra; bilda två fiskevårdsområden, som sedan samarbetar i fråga om fiskevård och kortförsäljning. Ett gemensamt fiskekort är ingen utopi. Hur det slutligen blir beror på fiskerättsägarna själva.

 

Styrelsen 2018-19
Dammåns FVOFs  Facebooksida

 • Ordförande
   
  Anna-Lisa Hoflén
  070-219 16 07

 • V.ordf. Halvar Montelius 070-602 02 38

 • Sekreterare/Kassör
  Sten Erik Edlund 070-655 03 23

 • Ledamot
  Lasse Albertsson
  070-604 64 69
  Roland Johansson 070-676 62 34
  Roger Staaf 070-525 45 13

  Kurt Öwre
  0643-330 12

 • Adjungerande. Johan Ward
  070-225 97 93

 • Valberedning
  Robert Magnusson

 • Svante Carlsson 0643-303 79 
  Roger Staaf
  070-676 35 50
   

 • Revisor
  Ingemar Eriksson 070-337 99 98
  Tommy Carlsson
  070-330 23 06

Redovisningar


Allt innehåll är skyddat enl. lagen om upphovsrätt och får ej kopieras eller användas i andra sammanhang utan tillstånd. Kontakt och information: Conny Elf  conny@fishersguide.com