Årets största fångst på bild

Årets största fångst på bild2014-07-23 Lars Sjödin öring 4,64 fluga


2014-06-28 Lars-Erik Tällberg öring 4,1 fluga


2014-07-15 Peter Hammarstrand 4,0 fluga


2014-08-28 Kim Tiilikainen öring 3,8 kg fluga


2014-06-06 Nicklas Karlin öring 3,8 fluga


2014-08-28 Peter Sundbaum öring 3,8 kg spinn


2014-06-03 Mikael Elf öring 3,75 fluga


2014-07-10 J. Stockhaus öring 3,6 JS draget


2014-07-13 Mickael Martin öring 3,3 fluga2014-06-01 Jim Elf öring 3,2 fluga


2014-06-08 Alf Eriksson öring 3,2 fluga


2014-07-04 Sawas Savva öring 2.8 kg fluga


2014-06-16 Johan Mellberg öring 2,4 fluga


2014-08-31 Peter Sundbaum öring 2,4 kg spinn


2014-07-25 Karl Sundbaum 2325 g rapala,


2014-07-24 Pavlos Aalto öring 2,3 fluga


2014-07-17 Peter Hammarstrand 2,3 fluga


2014-06-16 Johan Mellberg öring 2,2 fluga


2014-08-07 Allan Johanssson öring 2.0 fluga


2014-08-19 Peter Thelin öring 2 kg fluga åter


2014-08-24 Per Trostemo öring 2 kg fluga


2014-07-15 Mickael Hedström  öring 1,9 fluga


2014-07-02 KimTiilikainen öring 1,6 kg fluga


2014-08-07 Kjell-Erik Forsgren öring 1,5 spinn


2014-07-14 Mickael Hedström öring 1,5 fluga


2014-08-20 Lennart Bjursäter öring 1,5 kg fluga


2014-08-19 Peter Thelin örring 1,5kg fluga åter


2014-08-21 Stig Broberg öring 1,5 kg fluga


2014-07-18 Linda Aalto öring 1,4 fluga


2014-08-21 Lennart Bjursäter öring 1,3 kg fluga


2014-08-04 Lennart Branth öring 1,2 fluga


2014-07-24
Karl Sundbaum öring 1030 g rapala


 Mickael Hedström bäckröding återutsatt