Största fångsten på bild 2017
24 juli Pär Bredberg öring 5,6kg/83cm fluga
foto team Bredberg

Största fångsten på bild 2018


23 aug Lärkan Hagström öring 5kg/78 cm fluga c/r
foto Lärkan Hagström


31 aug Lennart Sved öring 4,7kg/78cm rappala
foto Lilian Kronholm


8 juni Alf Eriksson öring 3,5kg Rapala


24 juli K-E Forsgren öring 3,45/69cm fluga
foto Barbro Karlsson


24 aug Patrik Berglund öring 3,4 fluga
foto team Berglund

24 juli Pavlos Aalto öring 3,26 kg/69 cm fluga
foto Linda Aalto


25 juli Linda Aalto öring 3 kg/65 cm fluga
foto Pavlos Aalto


8 aug Lennart Sved öring 3 kg wobbler
foto Lillian Kronholm


6 aug Alf Eriksson öring 2,7 rapala
foto Alf Eriksson


3 juli K-E Forsgren öring 2,66/59 cm Vibrax
foto K-E Forsgren


29 juli Pavlos Aalto, öring, 2,3 kg, fluga, c/r
foto Linda Aalto31 juli Dick Carlsson öring 2,1/58 cm spinn


5 aug Lennart Sved öring 2 kg wobbler
foto Lillian Kronholm


30 juli Dick Carlsson öring 2,0/57cm spinn
foto Team Carlsson


5 aug Jonas Långbacka öring 2/58 cm fluga c/r
foto Patrik Öhman26 juli Larry Udd öring: 1,9kg 58cm fluga


5 aug Patrik Öhman öring 56 cm fluga c/r
foto
Jonas Långbacka


15 juni Alf Eriksson öring 1,9kg Rapala


9 aug Jesper Helsing öring 1,75 fluga c/r
foto Jesper Helsing


11 aug Kjell-Erik Forsgren öring 1,52/52 wibrax
foto Kjell-Erik Forsgren


31 aug Kim Tiiilikainen öring 1,5kg/55cm fluga c/r
foto Kim Tiiilikainen28 juni Mats Karlsson öring 1,4 kg fluga
foto Kjell-Erik Forsgren


12 aug Stig Broberg harr 1,3kg/54cm fluga


22 juli Linda Aalto öring 50 cm fluga, c/r
foto Pavlos Aalto29 juli Kim Berglund öring 1,1kg fluga c/r
foto Kim Berglund


16 aug Lennart Sved öring 46 cm Rappala
foto Lennart Sved


17 juni Jens Kågeström 1 kg fluga c/r
foto Jens Kågeström


26 juni Marie Hedström harr fluga c/r
foto Marie Hedström26 juni Marie Hedström harr fluga c/r
foto Micke Hedström


2 Juli Marie Hedström harr fluga c/r
foto Micke Hedström


1 juli Micke Hedström öring fluga c/r
foto Marie Hedström

Dammån i solnedgång
foto Conny Elf