Största fångsten på bild 2019


28 juni Torbjörn Jansson 5,94

Största fångsten på bild 2020


Dammån i solnedgång
foto Conny Elf