Största fångsten på bild 2020


29 juni Jacop Tiillikainen öring 83 cm 6,5 kg fluga CR


Största fångsten på bild 2021

Det kan bli just du


Dammån i solnedgång

foto Conny Elf