Dammåns källa - Anaris- och Oviksfjällen


Startsidan

         

 

Fiskehistorier Rikard Öhman Fiskeförsök Fiske då och nu Grå forntiden

Öringens biologi

Hot mot Dammån Hosjöprojektet Dammåns källa Kanoting i Dammån Kraftverksbolagen

Modern fiskevård

Morgondagens fiskevård Dammåns camping Stenåldersmannen Turismen Dunkroken


Dammåns källa 

Som en pulserande aorta ringlar den nerför fjällbranterna, genom tät granskog och snärjande videsnår, ena stunden muntert forsande, i nästa ögonblick spakt slickande släta sandbankar.

Långt borta i Anarismassivet springer de översta källflödena fram ur berggrunden. Kristallklart källvatten.
En efter en stöter sedan bäckarna till, samlar sig till åar, men först nere i skogslandet får åvattnet stänk av humus.

Vid högflod skiftar färgen över till jökelvattnets Ijusgrått. Ett vittförgrenat kärlsystem bildar sammantaget och i rätt ordning Storån och Dammåns vattensystem. Storån startar vid Hosjöns utlopp, bildar Lill-Hon och hastar sedan ner till Dalsjön, en sträcka på dryga milen. 

Ovanför Hosjön förgrenar sig vattendraget i Björnsjöån och Hanasjöån. Längre upp tillstöter Lövån, Hällån och Blankån. 
Till Dammån räknas sträckan från Dalsjön ned till mynningen i Ockesjön. Så berättar kartan, men då bortser den från äganderättsliga förhållanden. Eftersom den privata fiskerätten når ända upp till Storfallet vid Höglekardalen, tillhör Storån meUan Dalsjön och fallet även Dammåns fiskevårdsförening. Det är ett viktigt påpekande. 

Källa "Dammån-ett populärt storöringsvatten" av Richard Öhman

 


Allt innehåll är skyddat enl. lagen om upphovsrätt och får ej kopieras eller användas i andra sammanhang utan tillstånd. Kontakt och information: Conny Elf  conny@fishersguide.com