Fiske då och nu


Startsidan          

 

Fiskehistorier Rikard Öhman Fiskeförsök Fiske då och nu Grå forntiden

Öringens biologi

Hot mot Dammån Hosjöprojektet Dammåns källa Kanoting i Dammån Kraftverksbolagen

Modern fiskevård

Morgondagens fiskevård Dammåns camping Stenåldersmannen Turismen Dunkroken


Sportfisket från förr till nutid

I början av detta sekel skrevs sportfiskehistoria i Jämtland. En i vida kretsar berömd och aktad sportfiskare vid namn Waldemar Peterson tog initiativet till landets första sportfiskeklubb. I tidskriften »Från Skog till Sjö» kan man 1909 läsa att Waldemar Peterson var »Jämtlands mest förfarne, för att ej säga ende sportfiskare». Han var framförallt flugfiskare.

 Som barn vistades han ofta hos sin farbror, en grosshandlare som hade fritidsstuga i Tegefors i västra Jämtland. Här fanns vid denna tid många sportfiskande engelsmän, av vilka "Spinner"- Waldemars smeknamn inhämtade åtskilliga kunskaper i det mera avancerade spöfisket.

Hösten 1910 bildade Waldemar Peterson och fyra kamrater »Sportfiskeklubben Storöringen». Avsikten var förstås att ytterligare sportfiskare skulle vinna inträde i klubben, men inträdesvillkoren var hårda; en spöfångad öring på minst 5 kilo. Även om det fanns gott om grova fiskar så lade det hårda inträdeskravet hämsko på
medlemsutvecklingen. 
Fisket efter storöring ägde vanligen rum i Storsjön strax efter islossningen eller i lövfällningstiden på hösten. Man fiskade mest från båt, ofta med dragutter. Finare än så var inte dåtidens sportfiskare. Men dessemellan fiskade man med spinn och fluga i Krokomsälven, i andra delar av Indalsälven, samt i fjällvatten. Waldemar Peterson skaffade spön och annan fiskeutrustning, instruerade och organiserade. 

1912 arrenderade klubben fiskerätt i Dammån. Nu blev det jakt på högviltet, dvs. storöringen, men harren försmåddes inte för den skull. Rismyrströmmen och åängarna nedanför Åhns by var populära flugfiskeställen efter harr. Säkert var tillgången på fisk också god vid den här tiden, men ändå tycktes man inte riktigt nöjd med utbudet eller också var det ett utslag av experimentlusta, för faktum kvarstår; samma år lät klubben utplantera 5.000 bäckrödingyngel i Dammån. Den nordamerikanska bäckrödingen infördes till vårt land under 1890-talet, vann snabbt i popularitet som en trivsam sportfisk som kunde nå kilosvikter, men passade inte alla vatten. Dammån var tydligen ingen passande miljö för bäckrödingen, som också gick under namnet "källax". 

I journalerna finns ingenting om att återfångster gjordes från denna utsättning, men ryktena talar om att senare utsättningar skett och kanske härstammar dagens fåtaliga exemplar av bäckröding från dessa försök. Medelvikten pä dessa fiskar är låg, mellan 1-2 hekto och finns i ett restbestånd nedanför Dalsjön. Storöringsklubben bytte bara efter några år namn och blev Jämtlands läns sportfiskeklubb. En klubb som verkligen skött sina kort framgångsrikt och numera står som ägare till ett^av länets bästa strömfiskevatten, nämligen Landverksströmmen nedanför Ånnsjön. Klubben är enligt uppgift inte bara landets, utan även Nordens äldsta verksamma sportfiskeklubb. 

Källa "Dammån-ett populärt storöringsvatten" av Richard Öhman


Allt innehåll är skyddat enl. lagen om upphovsrätt och får ej kopieras eller användas i andra sammanhang utan tillstånd. Kontakt och information: Conny Elf  conny@fishersguide.com