Fiskeförsöket i Bastuån


Startsidan          

 

Fiskehistorier Rikard Öhman Fiskeförsök Fiske då och nu Grå forntiden

Öringens biologi

Hot mot Dammån Hosjöprojektet Dammåns källa Kanoting i Dammån Kraftverksbolagen

Modern fiskevård

Morgondagens fiskevård Dammåns camping Stenåldersmannen Turismen Dunkroken


Ett dumdristigt fiskeförsök

Apropå olaga fiske och i anslutning till Bastuån, så måste jag få berätta en historia som förefaller otrolig men trots allt är sann. Jag har själv studerat "brottsplatsen" och dessutom fått händelsen relaterad för mig av "gärningsmannen". Han var då i 75-årsåldern och betraktade långt efteråt tilltaget som dumdristigt. 

Händelsen inträffade för mer än 50 år sedan och platsen var Dromtjärnarna, två reliktsjöar på Drommens sydsida. Den östra tjärnen utgör källflöde till Bastuån och hyser ett övertagligt bestånd av öring. Hur den öringen en gång kunnat ta sig upp för fjällbranten är en gåta, men kanske ligger förklaringen i att invandringen skedde i anslutning till isavsmältningen, då höjdläget var ett annat.
Alltnog, så lämnade öringen den här mannen ingen ro. Han hade besökt tjärnen många gånger med metspöet och fått bra med fisk, om än småväxt sådan. Men här fanns faktiskt möjligheter att ta rubbet, om han mäktade tömma vattnet. Utloppet låg på en liten ås. Det krävdes inte många spadtag, så skulle vattnet sköta resten.

Mannen resonerade i ungefär samma banor som vildhussen, när han skulle tysta Storforsen i Indalsälven. Som bekant lyckades det projektet och kvar blev Döda Fallet. Han tog med sig en spade, klättrade uppför det branta fjället och grep sig genast verket an. Men det blev jobbigare än han tänkt sig. 
Utloppet var stenigt värre och hur han än gnodde på så sjönk vattenståndet i tjärnen ytterst lite. När han till slut gav upp var avsänkningen knappt halvmetern. Någon öring gav inte företaget, det blev istället ett misslyckat försök, som låtit tala om sig på trakten. Med enkla medel skulle man idag kunna återställa vattennivån till de ursprungliga. Det skulle gynna den hektorsöring, som med knapp nöd klarar vintern. Dromtjärnarna ligger på kronopark, som förvaltas av Domänverket, och det är väl närmast därifrån initiativet måste komma för en positiv åtgärd. 

Källa "Dammån-ett populärt storöringsvatten" av Richard Öhman 

 

 


 

 


Allt innehåll är skyddat enl. lagen om upphovsrätt och får ej kopieras eller användas i andra sammanhang utan tillstånd. Kontakt och information: Conny Elf  conny@fishersguide.com