Grå forntiden


Startsidan          

 

Fiskehistorier Rikard Öhman Fiskeförsök Fiske då och nu Grå forntiden

Öringens biologi

Hot mot Dammån Hosjöprojektet Dammåns källa Kanoting i Dammån Kraftverksbolagen

Modern fiskevård

Morgondagens fiskevård Dammåns camping Stenåldersmannen Turismen Dunkroken


Den grå forntiden


För ungefär tio tusen år sedan hände stora saker i landet. Den senaste istidens hårda klimat hade definitivt brutits och en vår var i sikte. Men inlandsisen smälte sakta. Längst låg den kvar nere i dalgångarna och sjösänkorna öster om fjällen. Det var ju där som isen hade varit som tjockast. Hur avsmältningen skedde finns det rätt så klara begrepp om.

Särskilt Oviksfjällen med Dörrsjöarna bär många och tydliga spår från den tiden. En omdanande period, när smältvattnet rann i floder och fjälltopparna reste sig ur isens grepp i en takt av kanske tio meter per århundrade. Fjällen i väster måste ha legat ett par hundra meter lägre under is avsmältningstiden än nu. Ingen som färdas landsvägen upp till Höglekardalen kan missa det stora hack i fjället som Dromskåran utgör. 

Här finns ett direkt bevis på att en väldig issjö en gång avtappats nedför Drommen och bakom fjället lämnat kvar tydliga strandlinjer. Även på Drommens norrsida kan man urskilja sådana linjer efter högsta vattenstånd. 
Dylika kanjondalar, där vattnet tillfälligt strömmat fram genom fjällpassen brukar på fiskespråk kallas för sadelskåror. Det Det finns många sådana sadelskåror i de svenska fjällen, men knappast någon så markerad som Dromskåran. 

Efter istiden följde en lång period av stabilisering. Växter och djur behövde tid på sig för att invadera landskapet. När den första fisken simmade uppströms Dammån kan man endast gissa sig till. Inte heller vet man med säkerhet vilken sorts fisk som var tidigast ute, men mycket talar till rödingens förmån. Både öring och röding  jämte laken existerar idag i Dammåns källflöden, däremot har inte harren lyckats forcera Storfallet. 

Storfallets sjutton meter lodräta vägg har inte heller gäddan klarat av, men här har vi en betydligt sentida invandrare. Troligen var det flottningen och bortsprängningen av för virket hindersamma stenar som öppnade vandringsled åt gäddan. Vid samtal med gamla fiskare har framkommit att långt efter sekelskiftet började enstaka gäddor visa sig vid nätfiske i Dalsjön. 

Källa "Dammån-ett populärt storöringsvatten" av Richard Öhman

 


Allt innehåll är skyddat enl. lagen om upphovsrätt och får ej kopieras eller användas i andra sammanhang utan tillstånd. Kontakt och information: Conny Elf  conny@fishersguide.com