Kanoting i Dammån


Startsidan

         

 

Fiskehistorier Rikard Öhman Fiskeförsök Fiske då och nu Grå forntiden

Öringens biologi

Hot mot Dammån Hosjöprojektet Dammåns källa Kanoting i Dammån Kraftverksbolagen

Modern fiskevård

Morgondagens fiskevård Dammåns camping Stenåldersmannen Turismen Dunkroken


Forsränning och kanoting

Under senare år har intresset för kanoting vuxit mycket starkt. Den senaste flugan är emellertid forsränning med gummibåt. Båda aktiviteterna kan med fördel utövas i Dammån. Vid ett par tillfällen har man nyttjat ån för tävlingar i kanotslalom, men Dammåns vattenflöde ändras snabbt och inträffar en torrperiod före den utlysta tävlingen kan vattenbrist uppstå. 

Så blev fallet vid sista tävlingen, då slalombanan bara på något dygn blev nog så stenig. Egentligen så passar kanotslalom dåligt ihop med sportfiske. Alla linor och stag som krävs för att markera tävlingsbanan är till hinder vid fiske. Även slalomkäppar som hänger och dinglar ovanför vattenytan irriterar. Sportfiskaren vill uppleva vattendraget in natura, inte i sällskap med rödvita plastkäppar, start- och målskynken. Däremot stör kanoting i andra former mindre. Från Ockesjön och ca 8 km uppåt bildar Dammån ett underbart kanotstråk. Även på de s.k. Överhallängarna är kanoten ett suveränt transportmedel för den som önskar leva i ett me naturen. 

Tyst och stilla kan man smyga in i de otaliga korvsjöarna och utforska deras växt- och djurliv. Forsränning har hittills inte förekommit i Dammån. Vid passande vattenstånd, dvs under vårfloden eller vid högvatten efter ett ihållande regn, skulle utövarna säkerligen få sitt krav på spänning tillgodosett om man startade vid hängbron i Höglekardalen och sedan rutschade de tre milen ned till mynningen i Ockesjön.
Enda stället där man tvingas ur flotten för att bära den ett kort stycke är passagen förbi skibordet vid Åhns kraftstation. 
I övrigt finns det inga branta fall som lägger hinder i vägen för denna tuffa sport. 

Källa "Dammån-ett populärt storöringsvatten" av Richard Öhman

 


Allt innehåll är skyddat enl. lagen om upphovsrätt och får ej kopieras eller användas i andra sammanhang utan tillstånd. Kontakt och information: Conny Elf  conny@fishersguide.com