Morgondagens fiskevård


Startsidan

         

 

Fiskehistorier Rikard Öhman Fiskeförsök Fiske då och nu Grå forntiden

Öringens biologi

Hot mot Dammån Hosjöprojektet Dammåns källa Kanoting i Dammån Kraftverksbolagen

Modern fiskevård

Morgondagens fiskevård Dammåns camping Stenåldersmannen Turismen Dunkroken


Hur regleras morgondagens fiske?

Jämsides med diskussionerna om hur framtidens fiskevård bör formas, pågår inom fiskevårdsföreningens styrelse funderingar över hur sportfisket bör regleras, Två problemställningar som i mångt och mycket hör ihop. Även om uppvandringen av öring skulle peka nedåt vissa år därom vet man inte mycket - så torde Dammåns popularitet bland sportfiskarna knappast minska, hellre tvärtom.
Men populariteten får inte nå dithän att trängseln skapar olust och naturen efter ån slits ner. Brukas men inte förbrukas är även här ett relevant uttryck. 


Stamgäster, som fiskat i Dammån många år tillbaka, tycker redan nu att antalet sportfiskare börjar bli väl så stort. Man skulle gärna betala en högre avgift för fisket, bara stillheten i sportfisket kunde behållas. Idag använder man inte alla gånger så städade metoder för att komma åt de bästa fiskeplatserna. 
Mot dessa seriösa sportfiskarens önskemål står kravet på en allmän upplåtelse av Dammån till överkomliga priser. Inte minst turistnäringens företrädare brukar anslå den tonen. De säljer ett visst antal bäddar och hyllar därför mångfalden, framför att en begränsad skara skall få lösa fiskerätt mot en högre avgift. Viktigast av allt är dock att storöringens fortlevnad tryggas. 

Hittills har dess existens inte svävat i fara. Om beståndet skulle minska drastiskt får man tillgripa motåtgärder, kanske fångstbegränsningar eller utökade fredningstider. För närvarande är som bekant öringen totalfredad under september och oktober månader. " Ett vakande öga får man också hålla på fisket i Storsjön. Skulle nät- och spöfisket allvarligt hota den öring som har Dammån som lekområde, kommer länsstyrelsen inte att tveka lägga ut fredningsbestämmelser även i Storsjön. Det har man klart deklarerat. Som motprestation kräver länsstyrelsen att utsättningarna av regnbåge och splejk upphör i Dalsjön och uppströms. Sådana utsättningar har skett under ett antal år för att blidka alla kortköpare i juni, då storöringen ännu inte hunnit upp till dessa trakter. 

En viss näringskonkurrens med öring och harr har det naturigtvis varit, men någon risk för reproduktion har aldrig funnits. Efter en vinter har de främmande fiskarterna varit borta. Länsstyrelsen hävdar dock med all rätt att Dammån inte skall utsättas för någon experimentlusta. Saknas det underlag för ett uthålligt sportfiske så får man antingen dra ner på fiskeintensiteten, eller föda upp dammåöring till fångstbar storlek och släppa ut. Om de nu stannar kvar och inte omedelbart rusar iväg från utsättningsplatsen. Frågan om en egen fiskodling för dammåöringen har diskuterats och med ekonomiskt stöd från fiskenämnden kommer en projektering att ske. 

Källa "Dammån-ett populärt storöringsvatten" av Richard Öhman


 

 

 


 

 


Allt innehåll är skyddat enl. lagen om upphovsrätt och får ej kopieras eller användas i andra sammanhang utan tillstånd. Kontakt och information: Conny Elf  conny@fishersguide.com