Författaren Rikard Öhman, Ågårdarna


Startsidan          

 

Fiskehistorier Rikard Öhman Fiskeförsök Fiske då och nu Grå forntiden

Öringens biologi

Hot mot Dammån Hosjöprojektet Dammåns källa Kanoting i Dammån Kraftverksbolagen

Modern fiskevård

Morgondagens fiskevård Dammåns camping Stenåldersmannen Turismen DunkrokenFörfattaren Richard Öhman

Richard var född i Vindeln vid den brusande Vindelälven. I morbrors laxodling växte  fiskeintresset fram. Efter några praktikår runt om i landet följde utbildning vid fiskeriskolan i Göteborg. 

1955 fick Öhman anställning som fiskmästare vid Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm. Arbetet bestod i att inför planerade utbyggnader kartlägga och redovisa fisket ur skilda aspekter i bl.a Ammerån och Storån nuvarande Håckrenmagasinet.
Resultatet utgjorde underlag för vattendomstolens bedömning av skadeersättningen 1962 behövde länsstyrelsen i Östersund en fiskesakkunnig för inventering av renbetesfjällens vatten. Öhman fick tjänsten, den första i sitt slag i Sverige. Efterhand blev fiskevård, upplåtelser av sportfiskevatten, fisketillsyn m.m. huvudsakliga arbetsuppgifter. 
Richard Öhman är nu avliden Han var verksam i vissa föreningsuppdrag, bl.a. inom Dammåns och Håckrens fiskevårdsområde. 

Av Richard Öhman har tidigare utkommit 
" Dammån - ett populärt storöringsvatten" 
" Håckrenmagasinet- före och efter dämningen"

" Ågårdama - från 1400-tal till nutid", där han stått för merparten av text och bilder, samt svarat för redigeringen. 

Han har dessutom medverkat i flera fiskeböcker och i dagspress och fiskepublikationer med artiklar i skilda ämnen. 

Hans övriga intressen utöver vad här presenteras kan nämnas naturliv, skidåkning och som fotograf, med en stor samling av foton, gamla som nya.

 

 


 

 


Allt innehåll är skyddat enl. lagen om upphovsrätt och får ej kopieras eller användas i andra sammanhang utan tillstånd. Kontakt och information: Conny Elf  conny@fishersguide.com