Turismen kommer till Dammån


Startsidan

         

 

Fiskehistorier Rikard Öhman Fiskeförsök Fiske då och nu Grå forntiden

Öringens biologi

Hot mot Dammån Hosjöprojektet Dammåns källa Kanoting i Dammån Kraftverksbolagen

Modern fiskevård

Morgondagens fiskevård Dammåns camping Stenåldersmannen Turismen Dunkroken


Turisterna upptäcker fjällen

Den svenska fjällturismen har sina anor från senare hälften av 1800-talet. STF, dvs Svenska Turistföreningen var föregångare, men från privathåll förstod man rätt tidigt att här fanns en näring i vardande. En av dessa var bon
den Per Bertilsson, Bynom, Hallen, som 1890 satte upp en uthyrningsstuga på sin fäbodvall i Bydalen. 


Sedan uppfördes i rask följd ytterligare hus och snart fanns här en fjällanläggning av imponerande mått. 1916 stod fjällhotellet i sitt flor. Med egna pengar hade han brutit en 18 km lång väg från Hallen till Bydalen. 64 hästar gick i skytteltrafik från ångbåtsbryggan i Hallen till fjällhotellet. Merparten av turisterna kom med båt från Östersund, men många steg också av tåget på stationen i Mattmar och även dessa hämtades med hästfordon.

 Ett 40-tal drängar och pigor jobbade åt den folkkäre turistvärden, som förresten står byst i parken på fornbyn Jamtli i östersund. En gråbonde som banade väg för den turism, som just nu är födkrok åt elva årsanställda i Bydalen-HögIekardalenområdet. 
Med säsongsanställda springer siffran upp till.det dubbla. Efteråt startade Per Bertilsson numro två dock inte släkt med den första ¨ ett fjällpensionat i Höglekardalen. 
Dit tog man sig med båt efter den vackert slingrande Storån. Först i mitten av 60-talet kom vägen och ersatte ån som transportled. Från att först ha varit några sport- och uthyrningsstugor runt Raststugan i Höglekardalen, har boendemöjligheterna vuxit och blivit Höglekardalens Semesterby, med SVEREK som ägare. 

Även Bydalens fjällanläggningar har expanderat under de två senaste decennierna och omfattar numera hotell, kaffestuga samt två grupper uthyrningsstugor. Slutligen bör Fjällhalsen nämnas i sammanhanget. Återigen en fäbodvall som försetts med en servicedel och uthyrningsstugor. Till skillnad mot förr betyder sportfisket numera nästan allt för beläggningen sommartid. Totalt redovisar de fyra turistanläggningarna i nuläget bortåt 500 bäddar, plus de 850 bäddar som finns i de nära 200 fritidsstugorna. 
Byggnadsplanen ger dessutom utrymme för ytterligare 400 bäddar i småstugor. En husvagnscamping vid Mårdsbodarna är också med i den framtida planeringen för turismen i dalgången. Kommunens camping i Ågårdarna är ju däremot i bruk sedan 1981, tillkommen för sportfiskare och även flitigt utnyttjad av dessa. Turistfisket är således betydande idag, men förväntas öka ytterligare i framtiden. Den utvecklingen är inte enbart av godo, den kommer att ställa mycket stora krav på skötseln av Dammån, om inte förväntningarna på ett bra fiske skall komma alldeles på skam. 

Källa "Dammån-ett populärt storöringsvatten" av Richard Öhman

 


Allt innehåll är skyddat enl. lagen om upphovsrätt och får ej kopieras eller användas i andra sammanhang utan tillstånd. Kontakt och information: Conny Elf  conny@fishersguide.com