Om Dammån - Fyra mil strömmande klart fjällvatten


Startsidan

Om Dammån Fiskekort & Bo Fisktrappan Rapporter Dammån FVOF

Visa fiskeområdet

Fiskehistorier Rikard Öhman Fiskeförsök Fiske då och nu Grå forntiden

Öringens biologi

Hot mot Dammån Hosjöprojektet Dammåns källa Kanoting i Dammån Kraftverksbolagen

Modern fiskevård

Morgondagens fiskevård Dammåns camping Stenåldersmannen Turismen Dunkroken


Dammån har sina källflöden uppe vid Anarisfjällen, vid norska gränsen. Vidare mot Oviksfjällens fjällandskapet ner bland djupa dalar, in i skoglandets vildmark och så småningom mynnar ån ut i Indalsälvens nedre del vid Storsjön. En 40 kilometer lång strömmande fjällvatten som är drickbart överallt.

Dammån, ett av landets få vattendrag med storvuxen lekvandrande öring med sjö- ström- tjärn och fjällfiske i Oviksfjällens vildmark. Dammån har sina källflöden i Anarisfjällen slingrar sig sedan ner genom Oviksfjällens vildmark och ut i Indalsälvens Kvitsleströmmar och Storsjön.
Området bildar tillsammans ett av landets mest varierande fiskeområden i en äventyrlig fiskeled i fjäll- skogs- och vildmark för fiske efter grov öring, röding och harr.
Dammån är vida känd för sitt fina fiske efter storöring. Under hela sommaren vandrar öring från Storsjön upp i
Dammån på sin väg mot lekplatserna uppe i Höglekardalen vid foten av Oviksfjällen.

V
ad Dammån är mindre känd för så är det den fina och vackra harren som krokas mest i dom lugna partierna nedströms och uppe i Åkroken. Harren finns i hela ån.
Dammån utgör det viktigaste lekområdet för Storsjöns storvuxna öring. Varje år passerar 7-800 öringar fiskkontrollen i Ågårdarna. Den största öringen som passerat kontrollen sedan 1950 vägde 10 kilo. Den största fångade öringen som finns dokumenterad vägde 8,3 kilo.

Bästa tid för ett lyckat fiske under normala somrar är från midsommar och in i aug. I aug kommer dom stora fiskarna. Torra sommar kan vara bra och då får man söka fisken på djupet och i strömmarna. Vid snabbt stigande vattennivå är fisket mycket dåligt.
Däremot från att varit högt vattenstånd och på väg tillbaka brukar det som regel vara en bra huggperiod. Bästa vattentemperatur är 13-14 grader.

Flugfiske, då speciellt under de ljusa nätterna är en populär fiskemetod. Typ av flugor varierar ex. som flugan här ovan är mycket bra.
Under hela sommaren vandrar öring från Storsjön upp i Dammån och många grova fiskar fångas då. Höljorna nere i Dammådalen runt byn Ågårdarna har de bästa förutsättningarna att ge fångst under sommaren.

                                                                                                                                   
Nattfiske Mårten Arvidsson

I augusti är fisket utbrett ända upp i fjället.
Åkroken, Krokströmmen och Rismyrströmmen är också populära fiskesträckor i Dammån. Under denna månad närmar sig öringen sina översta lekplatser nära fjällbyn Höglekardalen.Torrflugefiske på storöring från båt i Dalsjön i Bydalen kan då ge en ovanlig och spännande fiskeupplevelse.
Källflödena Hällån och Blankan är två fjällåar med kvoterat flugfiske och Storån har också ett mycket bra öringfiske. Väster om Höglekardalen finns även många fjälltjärnar upplåtna för sportfiske. Röding i flera vatten nära samebyn i Hosjöbottnarna. 

Natur
Dammån rinner genom en mycket tilltalande natur; en härlig blandning av skog, bygder och fjäll.
Övre delen av Dammån (Storån) som den då heter kommer från Anarisfjällen med sitt kristallklara vatten letar den sig nedöver på sin färd ut i Storsjön. Här har du chansen att se och träffa på alla våra fem stora svenska rovdjur som kungsörn, björn, järv, lodjur och varg och lite därtill som älg, ren, bäver och vråkar..

Fisketips
Tubflugor och stora,mörka streamers (ex.krokstorlek 8)är att rekommendera för öringfisket i Dammån.
Wobbler (prickig och regnbågsmönstrade, vid högvatten orangefärgade) är också bra öringbeten,liksom större spinnare, typ Vibrax.Harrfisket går alldeles utmärkt med gängse flugmönster som Haröra och Europatolvan.

Dammån utgör det viktigaste lekområdet för Storsjöns storvuxna öring. 
Varje år passerar mellan 400-600 öringar fisktrappan i Ågårdarna, men hundratals öringar fångas nedanför kontrollen som inte kommer med i räkningen. 1982 var ett rekordår, med 1024 inräknade öringar. Maxvikterna ligger mellan 6-8kg, medan medelvikten är strax under 2kg.

Redan i maj påbörjar öringen sin lekvandring från Storsjön. Leken sker i slutet av september och början av oktober.
För att trygga återväxten satsar fiskevårds området på utplantering av tvåsomriga öringsungar. Med landnot fångas avelsfisken i Dammån vid Höglekardalen. Den befruktade rommen lägges sedan in i Bydalens fiskodling för kläckning och uppfödning. 
Därmed sker en satsning på den långvandrande storöringen. I fiskevårdsarbetet ingår dessutom biotopvårdande åtgärder i Dammån, bekämpning av gädda och mink, samt förbud mot fiske med mask och en rejäl satsning på fisketillsynen.Sportfisket i Dammån riktar sig främst mot öring och harr. 

Enstaka kanadarödingar och sik kan vandra upp från Storsjön till nedersta delen av Dammån.
Ett torrakvarium som visar öringens biologiska liv i Dammån, finns fr.o.m sommaren 1994 att beskåda vid fisktrappan i Ågårdarna

Storsjön 
Sjö och trollingfiske. Fritt handredskapsfiske och Storsjön är idealisk för trollingfiske. Öring, harr, sik, abborre, gädda och kanadaröding är huvudsakliga fiskarter.
Fiskekort Karl-Ors bua i Hallen

Kvitsleströmmarna och strömmarna upp mot Dammån
Klassiskt harrfiskevatten, här fanns på 70talet det svenska insjö örings rekordet, det var en uppvandrande Dammåöring på över 13 kg
Fiskekort Kvitsleströmmarnas fiskecamp och i automat väg mot Mattmar.

Håckren 
Sjö-tjärn-ström och fjällfiske Öring röding och harr. Trollingfiske på Håckren är en populärt fiskesätt och för den som vill vandra fiska i tjärnar och bäckamete är detta ett område att ta sig en titt på.
Fiskekort Håckrens fiskecamp och vid väg 300 m norr om Håckrens fiskecamp

Storån 
Storån och med Anarisfjällen är Dammåns källflöden, så du fiskar i samma vatten ända från Storsjön till Anarisets fjällvärld.
Öring, röding och harr. Mete tillåten i delar av Storån vilket är en populärt det finns tyvärr inte många områden som tillåter mete, vilket är grunden till alla nya sportfiskares första kontakt med fiske och det måste bevaras, på några platser är det nödvändigt att denna medot finns kvar som fiskevårds åtgärd p.g.a stor risk för tussenbröder.
Dom små fjällfiskesystemen kan ge dig otroliga fiskeupplevelser såväl i Storån eller till båt i Dalsjön i Bydalen.

Fiskekort
Höglekardalens fjällpensionat, Höglekardalens semesterby, Bydalens fjällanläggningar

Oviks/Västerfjället, Hosjöbotten och Anarisfjällen

Strömfiske-tjärnfiske-bäckmete Röding och Öring.Fjällfisket är till för dig som tycker om att fiska med alla olika beten och vandra i milslånga färder i en otrolig storslagen natur.
Nu har du nått ditt slutliga mål denna resa är ca 4 mil lång + hela vägen mot Norge då får du lägga till åtskilliga mil och dagar för ditt fiske efter denna fiskeled.

Fiskekort Höglekardalens fjällpensionat, Höglekardalens semesterby, Bydalens fjällanläggningar


Fakta om Dammån

 • Här hittar du Dammåns fiskeområde
   

 • Att ta sig Dammån gör du bäst med bil. Dammån är nästan 4 mil lång så en bil är bra för ett effektivt fiske att kunna ta sig till dom olika fiskeplatserna.
   

 • Taxi och busstrafik finns.
   

 • Avstånd från Stockholm 600 km
   

 • Från Östersund och Frösö flygplats 70 km. E 14 till Mattmar. Väg 321 mot Hallen. Väg 629-30 mot Bydalen.
   

 • Från Sveg 160 km. Väg 45 till Svenstavik. Väg 321 mot Hallen Väg 629-30 mot Bydalen.
   

 • All samhällsnytta finns i Hallen 9 km från Dammån och Ågårdarna.
   

 • Mobiltelefontäckningen är begränsad Telia är att rekommendera.
   

 • Vattnet är drickbart direkt ur sin källa i såväl Dammån som uppe i fjällvärlden
   

 • Obs !! Mask, lat och lodmete är totalförbjudet i strömmarna.
   


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Allt innehåll är skyddat enl. lagen om upphovsrätt och får ej kopieras eller användas i andra sammanhang utan tillstånd. Kontakt och information: Conny Elf  conny@fishersguide.com

Köp fiskekort.se


TV program Fiskedestination


Händer i Hallenbygden

Vi säljer prima ved

 

 
Vill du synas här?


Kontakta conny@fishersguide.com